Dziecinnie proste tworzenie stron

Ustawienia regionalne

Ta część panelu służy do zarządzania parametrami związanymi z lokalizacją Twoich gości. Znajdziesz tu możliwość konfiguracji języków, walut, stref geograficznych, a także ich wzajemne zależności.

JĘZYKI - Pierwsza zakładka pozwala na konfigurację języków, jakie będą używane w Twoim serwisie. Prosty formularz umożliwia Ci ustalenie następujących parametrów:

 • DOMYŚLNY JĘZYK: Ustal język, który zostanie użyty dla każdego nowego gościa wchodzącego na Twoją stronę.
   
 • UŻYWANE JĘZYKI: Określ jakie języki będą mogły być użyte przez Twoich gości w serwisie. Zmiana tego parametru wpłynie też na wygląd wielu stron panelu administracyjnego, gdzie pojawi się możliwość ustalenia treści stron, boxów, czy szablonów e-mail dla wybranych w tym miejscu języków. Zablokowanie dostępu do danego języka nie spowoduje usunięcia danych, które już zostały do panelu wpisane. W każdej chwili będziesz mógł do tych danych powrócić poprzez odblokowanie wybranego języka.


Naciśnięcie przycisku "Dodaj język" na górnej belce, umożliwia dodanie do serwisu nowych plików językowych. Należy w tym celu wypełnić prosty formularz:

 • SYMBOL JĘZYKA: Wpisz tu 2-literowy kod języka według normy ISO 639-1
   
 • NAZWA: Tu podaj nazwę języka. Nie używaj w niej jednak żadnych znaków narodowych, a jedynie litery alfabetu łacińskiego
   
 • IKONA: Wstaw tu obrazek z flagą języka. Obrazek powinien mieć wymiary 30 x 22 px. Jeżeli będzie większy, zostanie przycięty do takiego rozmiaru.


Po zapisaniu zmian, nowy język będzie już gotowy do użycia w Twoim serwisie. Aby jednak spełnił swoje zadanie, należy przetłumaczyć frazy w nim zawarte. Standardowo zostaną zapisane frazy z języka, którego użyłeś w momencie dodawania języka. Aby rozpocząć tłumaczenie, naciśnij w górnej belce przycisk "Edytuj tłumaczenia". Następnie z lewej strony wybierz język do przetłumaczenia, a z prawej - plik z frazami. Jest ich kilkanaście, bo w ich składzie jest plik ogólny dla strony, plik dla panelu administracyjnego oraz pliki wszystkich modułów. Po wybraniu właściwego pliku, zostaniesz przeniesiony do formularza, w którym można dokonać zmian w każdej z fraz zapisanych w pliku językowym. Po zakończeniu tłumaczenia naciśnij przycisk "Zapisz" pod formularzem.

Aby usunąć język, naciśnij na górnej belce przycisk "Edytuj tłumaczenia", wybierz po lewej stronie język przeznaczony do usunięcia, a następnie na dole naciśnij przycisk "Usuń". Czynność ta będzie wymagała potwierdzenia.

Zwróć uwagę, że edytować oraz usuwać możesz tylko te języki, które sam dodałeś do serwisu.
 Kolejne zakładki, pojawią się po zainstalowaniu w Twoim systemie usługi płatności lub sprzedaży.

WALUTY - W tej części ustalasz dostępne waluty, jakimi może w Twoim serwisie posługiwać się użytkownik. Zwróć jednak uwagę, wszystkie transakcje finansowe, jakie dokonują się w Twoim serwisie, prowadzone są w walucie domyślnej serwisu. Ważne jest, aby konfigurację walut dokonać na samym początku, podczas instalacji instancji modułu. Późniejsza zmiana domyślnej waluty nie spowoduje już przeliczenia wykonanych transakcji, co może wywołać problemy w późniejszym ustalaniu sald poszczególnych kont klientów.

Aby dodać nową walutę, kliknij przycisk znajdujący się w gólnej belce. Przejdziesz do formularza, w którym będziesz musiał wypełnić kilka pól:

 • NAZWA: Dowolna nazwa waluty
   
 • KOD WALUTY: 3-literowe oznaczenie waluty według normy ISO 4217
   
 • KURS WALUTY: Wartość jednej jednostki waluty podana w walucie domyślnej serwisu
   
 • DOMYŚLNIE: Zaznacz "tak", jeżeli chcesz, aby aktualnie dodawana waluta stała się domyślną walutą serwisu. Jeżeli w tym miejscu dokonasz zmiany waluty domyślnej, kursy pozostałych walut zostaną przeliczone według danych wpisanych w pole podane wyżej.
   
 • DOMYŚLNY JĘZYK: W tym miejscu możesz ustalić domyślne przełączenie się waluty podczas zmiany języka przez użytkownika. W przypadku ustalenia języka w tym miejscu, każde przełączenie języka spowoduje jednorazowe przełączenie waluty. Oczywiście nie jest to obligatoryjne i walutę można potem zmienić niezależnie od ustalonego języka.
   
 • SYMBOLE: Podaj tu sposób, w jaki kwoty mają zostać wyświetlone na Twojej stronie. W tym miejscu można ustalić symbol wyświetlany przed oraz za liczbą, a także separatory dziesiętny oraz tysięczny. Zwróć uwagę, że spacja jest przedstawiona w postaci znaku tyldy (~). Ma to na celu wizualne odróżnienie spacji od braku treści. Na Twojej stronie spacja będzie wyświetlona prawidłowo.

W górnej belce nad listą dostępnych walut, znajduje się także przycisk "Uaktualnij kursy walut". Naciśnięcie tego przycisku spowoduje pobranie danych dotyczących walut ze strony Narodowego Banku Polskiego, a następnie przeliczenie wszystkich kursów względen waluty domyślnej, według oficjalnego kursu NBP.

STREFY - To miejsce, w którym możesz określić przynależność lokalizacji Twojego klienta do jakiejś grupy. W zależności od strefy, w jakiej znajduje się klient, możliwe są różnego rodzaju operacje, bądź też wybór opcji w innych miejscach Twojej strony.

Aby dodać nową strefę, naciśnij przycisk znajdujący się w górnej belce. W formularzu dodawania strefy znajdziesz nazwę oraz konfigurację przyporządkowania języka. Działanie mechanizmu wyboru strefy w zależności od języka, jest analogiczne do mechanizmu zastosowanego dla walut.