Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł BLOKADA STRONY
Moduł Blokada Strony służy do całkowitego lub częściowego zakrycia Twojej strony internetowej w celu wyświetlenia ważnego dla użytkownika komunikatu. Zastosowaniem może być przykładowo komunikat, że strona przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich, a także pokazanie komunikatu o użyciu plików cookie, prośby o zapoznanie się z regulaminem itp.

Jeżeli ustawisz moduł na częściowe zakrycie strony, nie będzie on uniemożliwiał normalnego korzystania z Twojego serwisu. Pozostanie on jednak jako element, który ma zwrócić na siebie uwagę użytkownika.

Edycja modułu polega na określeniu treści, która ma zostać wyświetlona na zakrywającej warstwie oraz treści przycisku do usunięcia blokady. W treści powinien znaleźć się znacznik #CLOSE# w miejsce którego zostanie wstawiony przycisk zamykania.

Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji do wyboru:

  • POZYCJA BLOKADY: Tu możesz określić, czy powierzchnia zakrywająca pojawi się w górnej lub dolnej części ekranu, bądź też - czy ma zasłonić całą powierzchnię strony.
     
  • LICZBA DNI BEZ BLOKADY: Tu określ po jakim czasie od naciśnięcia przycisku, użytkownik ma ponownie zobaczyć komunikat. Jeżeli ustawisz tu 0, komunikat nie pojawi się już ponownie (do momentu usunięcia prywatnych danych z przeglądarki użytkownika).
     
  • KOLOR TŁA / KOLOR TEKSTU: W tych polach możesz określić kolory tła i treści, jakie zostaną użyte standardowo na zasłoniętej części strony. Kolory te mogą zostać oczywiście nadpisane poprzez edycję treści w edytorze.
    Kolory należy podać w notacji HTML, czyli w postaci 3 wartości hexadecymalnych w zakresie 0 - FF, oznaczających kolejno kolory: czerwony, zielony i niebieski, gdzie liczba 00 oznacza brak danego koloru, a FF pełne nasycenie. Przykładowo: FF0000 oznacza kolor czerwony, 00FF00 kolor zielony, a 0000FF niebieski.