Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł UŻYTKOWNICY

Na wielu stronach internetowych jest możliwość, aby gość Twojej strony stał się Twoim użytkownikiem, który może mieć utworzone konto, dostanie dane do logowania i może dzięki temu uzyskać dodatkowe uprawnienia, których nie mają anonimowi goście serwisu.

Każdemu użytkownikowi możesz ponadto nadać indywidualne uprawnienia, dzięki którym może mieć dostęp tylko do wybranych części Twojego serwisu. Ponadto w dowolnym momencie możesz zablokować wybranemu użytkownikowi możliwość zalogowania się do serwisu.

Edycję danych użytkownika można wykonać z poziomu panelu administracyjnego. Mozna również dać możliwość, aby użytkownik, który wchodzi na Twoją stronę miał możliwość samodzielnego utworzenia konta, oraz wglądu w swoje dane.

Po wejściu w konfigurację instancji, mamy widoczną listę użytkowników, którzy aktualnie są zarejestrowani w serwisie. Ponad listą znajduje się filtr złożony z dodatkowych pól formularza, o ile takie zostały dodane. Filtry pozwalają zawęzić listę użytkowników do wybranych kryteriów.

Aby dodać nowego użytkownika, kliknij link "Dodaj użytkownika" na górnej belce. Przejdziesz do formularza, w którym będziesz musiał wypełnić kilka pól:

 • NAZWA UŻYTKOWNIKA: To login, jakim będzie posługiwał się użytkownik podczas autoryzowania się na Twojej stronie
   
 • HASŁO / POTWIERDŹ HASŁO: Wpisz tu dwukrotnie hasło, jakie chcesz nadać użytkownikowi. Podczas edycji danych użytkownika możesz pozostawić te pola puste. Pozwoli to na zapisanie danych użytkownika bez zmiany jego hasła. Hasła użytkownika nie da się odczytać i podać w postaci jawnej. Jeżeli użytkownik zapomni hasło, możemy wygenerować mu w tym miejscu nowe.
   
 • NAZWA KLONU: Tu możesz spowodować, że użytkownik będzie miał prawo do zalogowania się tylko w wybranym klonie serwisu.
   
 • ADRES E-MAIL: Podaj adres e-mail użytkownika.
   
 • ZABLOKUJ UŻYTKOWNIKA: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że użytkownik nie będzie miał możliwości zalogowania się do Twojego serwisu. Nie oznacza to skasowania konta, ani usunięcia, lub zmiany hasła.
   
 • Jeżeli w konfiguracji instancji modułu włączyłeś którąś opcję "Użyj pól z danymi adresowymi", w formularzu pojawią się też pola adresowe. Szczegóły znajdują się na końcu artykułu.

Po przejściu do edycji danych użytkownika, w górnej belce pokaże się przycisk "Nadaj uprawnienia". Dzięki niemu możesz określić, na jakie strony użytkownik będzie miał prawo wejść. Zaznaczenie opcji "Wszystkie strony" da prawo wejścia na każdą stronę serwisu. Po prawej stronie możesz zaznaczyć opcję "Wybrane strony", a następnie określić na które konkretnie strony użytkownik będzie mógł wejść. Zwróć uwagę, że na tej liście pojawią się tylko te strony, przy których została zaznaczona opcja, że są dostępne po zalogowaniu. Pozostałe strony są dostępne dla wszystkich użytkowników. Nawet tych, którzy nie mają konta w Twoim serwisie.

Możesz określić standardowe uprawnienia, jakie otrzyma każdy nowy użytkownik serwisu. Bez względu na to, czy rejestruje się sam, czy też dodajesz go osobiście w panelu administracyjnym. W celu ustalenia tych uprawnień, przejdź do zakładki "Uprawnienia" w górnej belce. Zobaczysz tam taki sam formularz edycji uprawnień, jaki wypełniasz podczas nadawania uprawnień dla jednego użytkownika. Nadanie standardowych uprawnień nie uniemożliwia ich indywidualnej edycji dla pojedynczych użytkowników.

Pod listą użytkowników, jako jedna z opcji zbiorowej edycji, jest ikona opisana "Nadaj uprawnienia". Wybranie tej opcji spowoduje ustalenie wybranym użytkownikom takich uprawnień, jakie ustaliłeś dla nowych użytkowników w zakładce "Uprawnienia".

Dla użytkowników Twojego serwisu możesz także utworzyć swój własny formularz na dodatkowe dane, jakie chcesz od użytkownika pozyskać. Możliwości są nieograniczone. Od imienia i nazwiska, płci, wieku, poprzez adres zamieszkania itp. W celu edycji dodatkowych pól, naciśnij przycisk Formularz użytkownika znajdujący się w górnej belce.

Aby dodać nowe pole, naciśnij przycisk "Dodaj pole formularza" w górnej częsci. Ukaże Ci się strona, na której będzie trzeba wypełnić kilka pól:

 • NAZWA: Wpisz tu nazwę pola we wszystkich językach używanych w Twoim serwisie.
   
 • TYP: Tu możesz określić właściwości pola dla użytkownika:
  - brak - oznacza, że użytkownik nie musi wypełniać pola
  - wymagane - użytkownik musi obowiązkowo wypełnić pole
  - zablokowane - użytkownik może zobaczyć wartość pola, ale nie będzie mógł go edytować.
  Ten parametr nie ma wpływu na działanie panelu administracyjnego dla tego pola formularza. Administrator może edytować każde pole. Może też pozostawić je puste, nawet wówczas, gdy jest ustawione jako wymagane.
   
 • WARTOŚĆ: Podaj jaki typ danych oczekujesz od użytkownika. Do wyboru masz następujące możliwości:
  - Tekst - Jedna linijka dowolnego tekstu
  - Liczba - Wartość liczbowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
  - Wybór tak/nie - możliwość odpowiedzi na pytanie w postaci zgody lub jej braku
  - Wybór kobieta/mężczyzna - możliwość określenia płci
  - Treść - Dłuższy fragment tekstu w kilku linijkach
  - Wybór z listy - Użytkownik musi wybrać jedną z pozycji na liście. Listę możliwych opcji możesz określić poniżej tego pola. Standardowo otrzymasz 5 pól do uzupełnienia. Jeżeli potrzebujesz ich więcej, po prostu zapisz dane, a otrzymasz 5 następnych.
   

Moduł może spełniać jedną z 2 funkcji:

 1. Konto użytkownika zawiera kilka elementów w zależności od potrzeb. Przed zalogowaniem się do serwisu pokaże formularz logowania. Po zalogowaniu da możliwość dostępu do formularza, dzięki któremu użytkownik będzie miał możliwość zobaczenia i edycji swoich danych. W tym miejcu może też zostać umieszczony formularz do rejestracji nowego użytkownika. Dołącz tą wersję tego modułu do dowolnej strony w serwisie. W przeciwnym wypadku korzystanie z niektórych funkcji modułu będzie niemożliwe.
 2. Formularz logowania zawiera formularz logowania, a po zalogowaniu - linki do formularza edycji danych oraz do wylogowania się z serwisu. Może tu też znaleźć się link do formularza rejestracji, o ile ta możliwość nie została zablokowana. Linki kierują do strony, na której dołączona jest wersja konto użytkownika modułu.

Moduł Użytkownicy może korzystać z szablonu e-mail potrzebnego do weryfikacji rejestracji. Aby skonfigurować szablon, przejdź do części Komunikacja / Szablony e-mail. Jeżeli chcesz zmienić wygląd korespondencji, przejdź do tej części panelu administracyjnego i odszukaj na liście szablon oznaczony jako "Użytkownicy" o instancji takiej samej, jak nazwa edytowanej właśnie instancji modułu.


Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • UŻYJ KODÓW CAPTCHA DO WERYFIKACJI: Ta opcja umożliwia dodanie kodu do przepisania z obrazka do formularza rejestracji nowego użytkownika.
   
 • WERYFIKUJ NOWEGO UŻYTKOWNIKA POPRZEZ E-MAIL: Ta opcja spowoduje, że nowy użytkownik, który właśnie zarejestrował się w serwisie, będzie standardowo zablokowany. Odblokowanie możliwości zalogowania się będzie możliwe po kliknięciu linku wysłanego poprzez e-mail na wskazany przez użytkownika adres.
   
 • POZWÓL NA SAMODZIELNĄ REJESTRACJĘ UŻYTKOWNIKÓW: Wyłączenie tej opcji spowoduje, że nowego użytkownika serwisu będzie mógł dodać tylko uprawniony administrator.
   
 • UŻYJ PÓL Z DANYMI ADRESOWYMI: W tym polu możesz wybrać, jakie dane adresowe będą pobierane od użytkownika. Możesz ustalić też zasady rejestrowania się firm i osób fizycznych. Znaczenia poszczególnych opcji są następujące:
  - nie - żadne dane adresowe nie będą pobierane
  - Imię, Nazwisko - użytkownik będzie musiał podać swoje imię i nazwisko
  - Adres - obowiązkowe będzie podanie imienia, nazwiska i adresu użytkownika. Pojawi się też pole z nazwą firmy, lecz jego wypełnienie nie będzie obowiązkowe
  - Firma - obowiązkowe będzie podanie nazwy firmy oraz adresu. Pola z imieniem i nazwiskiem nie będą obowiązkowe
  Tym samym ustawienie tego pola na wartość Adres spowoduje, że w Twoim serwisie będą mogły zarejestrować się zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Ustawienie pola na wartość Firma będzie oznaczało zakaz rejestrowania się osób fizycznych.