Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł SKLEP
Sklep internetowy to doskonały sposób na zarabianie za pomocą własnej strony internetowej. System amp.cms umożliwia dodane do Twojej strony systemu sprzedaży, dzięki któremu gość Twojej strony będzie mógł zakupić przedmioty, usługi lub oferty opisane na Twojej stronie.

Moduł Sklep może również być użyty tylko w panelu administracyjnym, bez umożliwiania zakupów dla gości Twojej strony. Sklep amp.cms świetnie sprawdzi się jako system do fakturowania dla małej i średniej firmy, oszczędzając przy tym dużo czasu podczas kontaktu Twojej firmy z klientami.

Moduł Sklep nie posiada własnych produktów. Służy jedynie jako narzędzie obsługujące sprzedaż przedmiotów dostępnych na stronach lub w modułach systemu amp.cms. Jeżeli chcesz na swojej stronie uruchomić prawdziwy sklep internetowy, zalecamy użycie modułu Katalog jako bazy produktów do sprzedaży.

Pracę z modułem Sklep należy rozpocząć od skonfigurowania faktury. W tym celu przejdź do zakładki "Faktura" i wypełnij formularz zawierający kolejne pola widoczne na fakturze. Układ pól odpowiada wyglądowi i kolejności elementów na prawdziwej fakturze, co ułatwia odnalezienie właściwego fragmentu do edycji. Każde z pól może mieć treść stałą dla wszystkich języków, bądź też być zależne od języka. Wyboru tego dokonuje się poprzez zaznaczenie takiej opcji przy danym polu. Znaczenie kolejnych fragmentów jest następujące:

 • LOGO FIRMY: Jeśli chcesz, możesz wstawić tu obrazek zawierający logo Twojej firmy. Ważne jest, aby obrazek zawierał logo umieszczone na białym tle, bez przezroczystości. Zalecamy, aby wstawiane logo miało wymiary 400 x 100 pixeli. Jeżeli będzie większe, zostanie przycięte do tego rozmiaru.
   
 • MIEJSCOWOŚĆ: Tu wpisz nazwę miejscowości, która ma być widoczna jako miejsce wystawienia faktury
   
 • FORMAT NUMERU FAKTURY: Tu możesz określić postać numeracji faktur. Dokonuje się tego poprzez zakodowanie jej numeru według następującej procedury:
  - przedrostek, czyli część przed właściwym numerem
  - liczba oznaczająca ilość cyfr w numerze. Należy ją podać w postaci cyfry otoczonej znakami ` (odwrócony apostrof). Jeżeli numer będzi krótszy od wpisanej liczby, zostanie od przodu uzupełniony zerami.
  - przyrostek, czyli część po numerze.
  Przedrostek oraz przyrostek mogą mieć znaczniki czasu w postaci znaku % oraz litery oznaczającej rodzaj czasu - np. %Y to rok, %m to miesiąc, %d to dzień. Pełna lista możliwości znajduje się w pomocy do funkcji strftime.
  Przykłady formatowania faktury o numerze 12 z dnia 5 lipca 2014:
  `3`/%Y - da numer w formacie 012/2014
  FV-`4`-%Y - da numer w formacie FV-0012-2014
  PR/`2`/%m/%Y - da numer w formacie PR/12/07/2014
  `6`/PL/%Y/%m/%d - da numer w formacie 000012/PL/2014/07/05
   
 • SPRZEDAWCA: Podaj pełny adres sprzedawcy - firmy wystawiającej fakturę, razem z wymaganymi numerami (NIP itp).
   
 • NAZWA BANKU / NUMER KONTA: Podaj dane do przelewu jeżeli chcesz korzystać z takiej formy płatności
   
 • TERMIN PŁATNOŚCI: Ilość dni od daty wystawienia faktury na dokonanie płatności.
   
 • PODSTAWA ZWOLNIENIA OD PODATKU: Pole pokaże się, jeżeli w konfiguracji wyłączysz uwzględnianie podatku VAT. W tym polu napisz skróconą wersję przyczyny (np. Art. 113 ust. 1 i 9)
   
 • UWAGI: Uwagi do faktury
Po skonfigurowaniu faktury można rozpocząć pracę z modułem. Pierwsza zakładka zawiera listę zamówień w sklepie. Zamówienia mogą pochodzić od użytkowników zamawiających towary na Twojej stronie. Mogą też być dodawane ręcznie w panelu, na przykład w celu wystawienia faktury za dokonane transakcje.

Aby dodać zamówienie, naciśnij przycisk na górnej belce. Aby zobaczyć lub edytować istniejące, naciśnij ikonę edycji po prawej stronie wybranego zamówienia. Przejście do istniejącego zamówienia spowoduje otwarcie karty zamówienia w trybie tylko do odczytu. Aby edytować istniejące zamówienie, naciśnij na górze przycisk "Edytuj". Formularz dodawania i edycji zamówienia podzielony jest na zakładki. Znaczenie poszczególnych zakładek i pól jest następujące:

  1. Produkty - lista zamówionych towarów
 
 • ILOŚĆ: Ilość sztuk produktu
   
 • NAZWA: Nazwa produktu
   
 • PODATEK: Stawka podatku w procentach
   
 • CENA NETTO / CENA BRUTTO: Cena produktu bez podatku i z podatkiem
   
 • USUŃ: Zaznaczenie tego pola spowoduje usunięcie produktu z zamówienia.
   
 • Aby dodać produkt, naciśnij ikonę (+) pod listą produktów. Ukaże się formularz dodawania produktu. Jeżeli potrzebujesz dodać ich więcej, zapisz dane i otrzymasz formularz dla następnego produktu.
   
 • Poniżej listy produktów znajdują się pola przeznaczone na koszty wysyłki. Pierwsze pole umożliwia wybór istniejącej wysyłki z listy. Następne pozwala wpisać dodatkowe dane, a ostatnie zawiera cenę brutto. Wpisane tu informacje będą widoczne jedynie w panelu administracyjnym. Na fakturze pozycja z kosztami wysyłki będzie zawsze oznaczona treścią "Koszt przesyłki i pakowania".
  2. Klient - edycja danych klienta
 
 • KLIENT: Dane podstawiwe klienta. Zwróć uwagę, że podanie adresu e-mail jest obowiązkowe
   
 • ADRES DOSTAWY: Adres, na który należy dostarczyć przesyłkę, jeżeli jest inny niż adres klienta.
   
 • DANE DO FAKTURY: Dane, według których należy sporządzić fakturę, jeżeli są inne niż adres klienta.
  3. Status - Aktualny i status zamówienia oraz historia zmian statusu.
 
 • Aby zmienić status, naciśnij przycisk (+) przy napisie "Zmień status". Wybierz z listy nowy status. Możesz też dodać komentarz do zmiany. Zwróć uwagę, że podanie statusu jest obowiązkowe, a zmiana statusu powoduje wysłanie do klienta e-maila z informacją o takiej zmianie.
  4. Faktura - dane do faktury
 
 • PROSZĘ O FAKTURĘ: Zaznacz tą opcję, jeżeli chcesz wystawić klientowi fakturę. Ta opcja mówi również, czy klient dokonujący zamówienia w Twoim sklepie zadeklarował, czy chce taką fakturę otrzymać.
   
 • NUMER FAKTURY: W tym miejscu możesz wymusić numer faktury, jeżeli ma być inny, niż kolejny. Korzystaj z tej opcji bardzo ostrożnie i tylko wtedy, gdy w Twojej firmie pojawiły się faktury wystawione w inny sposób, niż w Twoim sklepie internetowym. Numeracja faktur musi być ciągła. Jeżeli pozostawisz to pole puste, sklep sam przydzieli kolejny numer faktury w momencie jej wystawiania.
   
 • DATA WYSTAWIENIA: Da ta utworzenia faktury, o ile faktura została już utworzona. Obok daty będzie pole służące do usuwania faktury. Usunięcie faktury spowoduje zwolnienie jej numeru i możliwość przydzielenia go innej fakturze.
   
 • SPOSÓB ZAPŁATY: w tym polu podaj metodę, jaką klient zapłaci za towar. To pole jest obowiązkowe.
   
 • ZAPŁACONE: Wpisz tu kwotę, jeżeli została zapłacona wcześniej, na przykład w formie zaliczki, na którą wystawiłeś osobne pokwitowanie lub fakturę. Jeżeli nie wystawiałeś klientowi wcześniejszych pokwitowań ani faktur zaliczowych, pozostaw w tym miejscu kwotę 0. W przeciwnym wypadku faktura może być niezgodna z obowiązującym prawem.

Podczas edycji zamówienia, na górnej belce znajdziesz przycisk opisany jako "Kopiuj". Jego naciśnięcie spowoduje utworzenie nowego zamówienia z takimi samymi danymi, jak to, które właśnie edytujesz. Ta funkcja jest przydatna w przypadku, gdy klient, który już raz kupił produkty w Twoim sklepie, dokona ponownego zakupu. Wówczas przepisywanie jego danych nie będzie konieczne.

Pod kartą zamówienia będą dostępne przyciski drukowania. Opcja "Drukuj zamówienie" spowoduje wydruk wszystkich danych z zamówienia: Produktów, adresów i numerów. Taki wydruk możesz wysłać do klienta jako dokument pro-forma, ponieważ wynika z niego kwota, jaką klient ma zapłacić za zamówione towary.
Opcja "Drukuj fakturę" spowoduje wygenerowanie nowej faktury. Oznacza to też przydzielenie jej nowego numeru, o ile wcześniej nie przydzieliłeś numeru ręcznie podczas edycji zamówienia.

Zakładka opisana jako "Wysyłki" służy do edycji sposobów przesyłki towaru. Podczas składania zamówienia, Twój klient będzie musiał wybrać jeden z dostępnych sposobów przesyłki. Jeżeli tego nie zrobi, nie będzie mógł zfinalizować zamówienia. Koszty przesyłki zostaną doliczone do końcowej kwoty zamówienia.
Aby dodać nowy sposób wysyłki, naciśnij przycisk w górnej belce. Otrzymasz formularz, w którym trzeba będzie uzupełnić kilka pól. Ich znaczenie jest następujące:

 • AKTYWNY: Włączanie i wyłączanie metody wysyłki
   
 • STREFY: Możesz ustalić strefę geograficzną, dla której metoda będzie aktywna
   
 • TYTUŁ: Nazwa metody płatności
   
 • PODATEK: Wartość podatku VAT w procentach
   
 • DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ: Jeżeli wartość zamówienia osiągnie tą kwotę, przesyłka będzie darmowa. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji, pozostaw tu cyfrę 0.
   
 • KOSZT PRZESYŁKI I PAKOWANIA: Tu możesz ustalić progi kosztów wysyłki zależnie od wagi zamówionych towarów. W lewej kolumnie podaj graniczną (maksymalną) wagę, a po prawej stronie koszt  przesyłki dla zamówień o wadze mniejszej lub równej wadze granicznej.
Moduł Sklep korzysta z szablonów e-mail. Wysyła do klienta list w przypadku złożenia zamówienia oraz zmiany jego statusu. Edycję treści listu dokonuje się w części Komunikacja/Szablony e-mail.

INSTALACJA MODUŁU

Dla zapewnienia podstawowej funkcjonalności sklepu, potrzebna będzie strona z koszykiem. Na tej stronie Twój klient będzie mógł złożyć zamówienie, wybrać metody płatności oraz przesyłki i sfinalizować zakup. Stwórz nową stronę i wstaw na nią instancję modułu Sklep. Podczas edycji strony, wybierz dla modułu rolę "Koszyk". Link do tej strony powinien być dostępny dla użytkownika, najlepiej w widocznym miejscu.
Drugą stroną, jaką powinien mieć Twój klient, choć nie jest ona obowiązkowa, jest panel z listą zamówień. Na tej stronie Twój klient zobaczy wszystkie złożone przez siebie zamówienia. Stwórz stronę i dodaj do niej moduł Sklep. Podczas edycji modułu, wybierz dla niego rolę "Panel użytkownika".
Pozostałe role, jakie może pełnić moduł, są następujące:

 1. Skrót koszyka - to jest szybka informacja zawierająca aktualną kwotę za towary z koszyka oraz link do strony z koszykiem.
   
 2. Pole "dodaj do koszyka" - Ten mechanizm umożliwia utworzenie formularza dodawania do koszyka na dowolnej podstronie Twojego serwisu. Dzięki temu, możesz każdą stronę uznać za produkt Twojego sklepu i dać możliwość jego zakupu. Podaj cenę, jaką Klient musi zapłacić za zakup rzeczy opisanych na stronie, a także podatek w procentach oraz ich wagę. Jeżeli zakup ma dotyczyć przedmiotu, który jest przeznaczony do wysłania drogą elektroniczną, wpisz wagę równą 0. Klient nie będzie wówczas musiał wybierać sposobu wysyłki z listy. Po dodaniu produktu do koszyka tą drogą, jako nazwa produktu zapisany zostanie tytuł strony, na której znalazł się klient w momencie naciśnięcia przycisku dodania do koszyka.
Aby moduł poprawnie wyświetlał ceny, skonfiguruj waluty w swoim systemie. W tym celu przejdź do części "Ustawienia regionalne / Waluty".
Jeżeli chcesz uzależnić metody wysyłki od miejsca, w którym przebywa Twój klient, skonfiguruj również strefy geograficzne.

Moduł SKLEP rejestruje się w systemie jako usługa sklep. Usługa ta umożliwia korzystanie z systemu sprzedaży internetowej przez inne moduły. Aby moduł działał prawidłowo jako usługa, należy poprawnie zainstalować moduł oraz usługę płatności. Konfigurację oraz połączenie obu usług można wykonać w panelu "System CMS".
 


Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:
 

 • NUMERACJA FAKTUR: Ta opcje określa zależność numeru od czasu wystawienia faktury. Numeracja ciągła oznacza, że numery będą nadawane po kolei niezależnie od dnia, miesiąca i roku. Podział na miesiące oznacza, że wraz z początkiem nowego miesiąca, numery faktur będą liczone od 1. Analogicznie działa opcja podział na lata.
   
 • UWZGLĘDNIJ PODATEK VAT: Ta opcja umożliwia włączenie podatków VAT do rozliczeń w Twoim sklepie. Ta opcja nie ma wpływu na fakt, że wszystkie ceny, jakie podajesz w panelu administracyjnym, są cenami brutto.
   
 • ZEZWÓL NA ZAKUPY TYLKO ZALOGOWANYM UŻYTKOWNIKOM: Tu możesz wybrać, czy użytkownik musi mieć założone konto, aby dokonać zakupów. Jeżeli wybierzesz opcję "nie", użytkownik będzie mógł dokonać zakupu bez rejestracji konta.
   
 • PO DODANIU DO KOSZYKA: W tym miejscu możesz określić zachowanie się sklepu po naciśnięciu przycisku dodawania do koszyka. Możliwości są następujące:
  - nie rób nic: klient pozostanie na dotychczasowej stronie
  - wyświetl okienko wyboru: klient będzie mógł wybrać, czy przejść do koszyka czy pozostać na bieżącej stronie
  - przejdź do koszyka: Po dodaniu produktu do koszyka, klient zostanie przekierowany od razu na stronę z koszykiem.
   
 • PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE: Tu wybierz usługę płatności, która ma realizować opłaty za zakupy dokonane w sklepie. Jeżeli tego nie zrobisz, dokończenie zakupów będzie niemożliwe.