Dziecinnie proste tworzenie stron

Zarządzanie modułami

Na tej stronie możesz zobaczyć wszystkie używane w Twoim systemie instancje modułów. Możesz też zainstalować lub odinstalować moduł. W celu przejścia do panelu instalacji, kliknij link w górnej części strony.

Klikając w przycisk edycji po prawej stronie każdej instancji, możesz przejść do formularza edycji danych tej instancji. Dodatkowo, klikając na nazwę określającą miejsce umieszczenia instancji, możesz szybko przejść do danej strony lub boxa, na którym umieszczona została instancja.

Listę instancji masz również w menu administracyjnym po lewej stronie. Jest to jednak lista uproszczona, pokazująca tylko link do danej instancji.

Na tej liście nie możesz dodać, ani usunąć instancji. Te czynności wykonuje się w innych miejscach.

Aby dodać instancję modułu, przejdź do edycji wybranej strony, lub boxa, a następnie naciśnij w dolnej części przycisk "Dodaj instancję modułu".

Następnie znajdź moduł, który chcesz dodać i kliknij na ikonę + znajdującą się po prawej stronie:

Na tej liście znajdziesz też wszystkie istniejące instancje modułów. Możesz dodać w ten sposób istniejącą instancję. W ten sposób możesz spowodować, że dane z tej instancji będą widoczne również w edytowanej właśnie stronie lub w boksie.

Kliknięcie przycisku obok napisu "Dodaj instancję modułu" (jak na obrazku powyżej) spowoduje utworzenie nowej instancji modułu.

Każda instancja modułu może być podłączona do dowolnej ilości stron i boxów. Podczas edycji instancji masz możliwość usunięcia podłączenia instancji do dowolnego elementu. W tym celu odnajdź w prawym górnym rogu przycisk opisany "Miejsce umieszczenia":następnie kliknij w strzałkę. W rozwijanym okienku zobaczysz listę wszystkich wystąpień.

Aby odłączyć instancję modułu, naciśnij czerwony krzyżyk przy wybranym wystąpieniu, co spowoduje odłączenie instancji od danego elementu. Możesz w ten sposób usunąć wszystkie podłączenia. Instancja będzie wówczas widoczna w panelu administracyjnym, ale będzie całkowicie niedostępna dla gości odwiedzających Twoją stronę.

Na liście instancji modułów jest możliwość dodania instancji luzem - nie podłączonej do żadnego elementu na stronie. W tym celu na górnej belce naciśnij przycisk "Dodaj instancję modułu", a następnie wybierz moduł, który chcesz zainstalować i podaj nazwę nowej instancji.


Aby usunąć instancję modułu, wejdź do edycji tej instancji, a następnie w dolnej części, pod menu konfiguracji instancji modułu, kliknij przycisk "Usuń instancję modułu".

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi pytanie o potwierdzenie chęci wykonania tej czynności. Odpowiedź twierdząca spowoduje usunięcie całej instancji oraz jej wystąpień na wszystkich stronach i we wszystkich boxach.
 

 Aby zainstalować lub odinstalować moduł, kliknij na link "Instalacja modułów" w górnej części strony.

Instalacja polega na przygotowaniu modułu do możliwości wykonania swoich zadań poprzez utworzenie miejsc do zapisu danych, lub dodatkowych tabel w bazie danych.

Zwróć uwagę, że sam fakt zainstalowania modułu nie oznacza, że moduł jest widoczny na Twojej stronie. Aby użyć zainstalowanego tu modułu, należy utworzyć jego instancję podczas edycji strony lub boxa.

Modułu, dla którego została dodana co najmniej jedna instancja nie da się odinstalować dopóki nie zostaną usunięte wszystkie instancje.