Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł GALERIA

Na każdej współczestnej stronie obrazki i elementy graficzne są niezmiernie ważne. Możliwość zaprezentowania gościom strony zdjęć i rysunków, to standard przyjęty na całym świecie. Moduł Galeria zapewnia możliwość umieszczenia obrazków na stronie, które mogą być podzielone na grupy, umieszczone w osobnych folderach, a następnie wyświetlone poprzez wygodny system prezentacji na specjalnie pojawiającej się planszy.

Moduł umożliwia obsługę zdjęć zarówno z poziomu panelu administracyjnego, jak też pozwala na ręczne dodanie wielu zdjęć za pośrednictwem FTP i zaimportowanie ich na stronę. To bardzo wygodny sposób. Pozwala zaoszczędzić wiele czasu na przygotowanie galerii zdjęć.

Po przejściu do edycji modułu, widoczna jest lista zdjęć z głównego albumu. Na górnej belce widoczne są opcje takie, jak zmiana albumu, import, ustalanie kolejności zdjęć, czy obsługa albumów.
Jeżeli instancja modułu zawiera albumy ze zdjęciami, a w albumie głównym nie ma zdjęć, na liście pokażą się zdjęcia ze wszystkich albumów.

Aby pokazać zdjęcia z innego albumu, wybierz ten album z listy znajdującej się w lewej części górnej belki, a następnie naciśnij przycisk "szukaj".
Przeglądając zdjęcia z wybranego albumu, można szybko ustalić, które z nich ma stanowić ikonę albumu. W tym celu zaznacz wybrane zdjęcie, a nastepnie pod listą naciśnij przycisk "Ustaw jako ikonę albumu". Ze względu na fakt, że album może mieć tylko jedną ikonę, zaznaczenie więcej niż jednego zdjęcia spowoduje, że ikoną stanie się pierwsze zaznaczone zdjęcie.

Aby ustalić kolejność zdjęć, przejdź do listy zdjęć z danego albumu (lub z albumu głównego), a następnie poukładaj je w żądanej kolejności metodą przeciagania i upuszczania. Po zakończeniu ustalania, naciśnij pod listą przycisk "Ustal kolejność".

Aby dodać zdjęcie, kliknij przycisk "Dodaj zdjęcie" w prawej części górnej belki. Przejdziesz do formularza, w którym będzie trzeba wypełnić kilka pól:

 • TYTUŁ: Tytuł zdjęcia, czyli opis, jaki pojawi się obok zdjęcia.
   
 • TEKST ALT ZDJĘCIA: Tekst alternatywny, czyli taki, który podawany jest wewnątrz kodu HTML. Zazwyczaj pojawia się w postaci dymku widocznego po najechaniu myszką na zdjęcie. Zależy to jednak od przeglądarki internetowej. Tekst ALT jest też ważny dla indeksowania zdjęć przez roboty i wyszukiwarki internetowe.
   
 • OPIS ZDJĘCIA: Dłuższa treść opisująca zawartość zdjęcia. Standardowo ta treść jest widoczna, jeżeli wyłączysz opcję "lightbox" w konfiguracji instancji modułu.
   
 • DATA: Data dodania. Podczas dodawania zdjęcia to pole zostanie wypełnione automatycznie. Jednak później, podczas edycji, będziesz miał możliwość jego zmiany.
   
 • ALBUM: Tu możesz wybrać, do którego albumu zostanie dodane zdjęcie. Ze względu na fakt, że każdy album stanowi osobny katalog w systemie plików, tego parametru nie będzie można zmienić po dodaniu zdjęcia.
   
 • NAZWA KLONU: Jeżeli Twój serwis używa klonów, tu możesz wybrać na którym klonie pojawi się zdjęcie. Zwróć uwagę, że w serwisie głównym pojawią się zdjęcia ze wszystkich klonów.
   
 • KOLEJNOŚĆ: Liczba wskazująca kolejny numer zdjęcia na liście.
   
 • ZDJĘCIE: Wskaż zdjęcie znajdujące się na Twoim komputerze, które ma zostać dodane do galerii. Ze względu na fakt, że zdjęcie po stronie serwera może zostać zmniejszone, choćby na potrzeby wykonania miniatur, zaleca się, aby wstawiane tu zdjęcie nie było zbyt wielkie. Plik ze zdjęciem nie powinien przekraczać kilkuset kB, a rozmiary nie powinny być większe, niż 3000 pixeli. Zalecany format to jpg, lub gif. W zależności od Twojego serwera, na którym umieszczona jest strona, mogą wystąpić problemy z przetwarzaniem innych formatów, takich, jak na przykład png z kanałem alpha. W przypadku probiemów z dodaniem zdjęcia w danym formacie, spróbuj przetworzyć je w dowolnym programie graficznym na inny format, a następnie wstaw na swoją stronę.
  Jeżeli dodajesz zdjęcie do albumu, zobaczysz obok opcję ustalenia go jako ikonę tego albumu.

Aby usunąć zdjęcie, przejdź do jego edycji, a następnie pod spodem naciśnij przycisk "usuń".

Importowanie zdjęć to bardzo przydatna funkcja, która pozwala dodać na Twoją stronę zdjęcia przeniesione wcześniej na serwer za pośrednictwem FTP, lub konsoli. Nie musisz wówczas ładować każdego zdjęcia z osobna. CMS grupowo przetworzy wybrane do importu zdjęcia.

Zdjęcia przeznaczone do importu należy wstawić do katalogu _user / images / gallery. To katalog główny galerii. Możesz również stworzyć album ze zdjęciami. W tym celu utwórz w tym miejscu dodatkowy folder, a następnie wstaw zdjęcia do niego. Moduł Galeria pozwala zaimportować w ten sposób zarówno pojedyncze zdjęcia, jak i całe albumy zdjęć. Zadbaj jedynie, aby system CMS miał prawo zapisu i odczytu wstawianych z zewnątrz zdjęć i katalogów.

Zwróć jednak szczególną uwagę, że moduł Galeria przechowuje w tym samym miejscu zdjęcia ze wszystkich swoich instancji. Sam fakt istnienia zdjęcia w tym miejscu nie oznacza pojawienia się go na Twojej stronie. Aby zdjęcie (lub cała galeria) pojawiło się w danej instancji, musi zostać do niej zapisane, lub zaimportowane. Nie ma problemu, aby jedno zdjęcie użyć w kilku instancjach modułu. Jednak w takim przypadku usunięcie go z jednej instancji sprawi, że będzie niedostępne dla innych instancji.

Aby zaimportować zdjęcia, naciśnij przycisk "Importuj zdjęcia" w górnej belce. Zobaczysz wówczas listę wszystkich zdjęć, jakie znajdują się w wybranycm wcześniej katalogu i zostały tam znalezione, a nie są wstawione do galerii. Pamiętaj, aby wcześniej przejść do wybranego katalogu, lub pozostać w głównym katalogu (głównej galerii) zdjęć. Przy każdym znalezionym na liście zdjęciu możesz po lewej stronie zaznaczyć chęć dołączenia go do swojej galerii, a po prawej stronie uzupełnić tytuł, jaki pojawi się na stronie. Naciśnięcie przycisku "Zapisz" pod listą zdjęć spowoduje dołączenie wybranych zdjęć do Twojej galerii.

Naciśnięcie przycisku "Edytuj albumy" po prawej stronie górnej belki pozwala przejść do części, w której będziesz mógł zarządzać albumami w Twojej galerii. Na liście albumów, przy każdej pozycji zobaczysz ikony służące do edycji albumu oraz dodawania zdjęć i przeglądania zawartości albumu.

Aby dodać album, kliknij w tej części przycisk "Dodaj album" na górnej belce. Pojawi się formularz, w którym należy wypełnić kilka pól:

 • NAZWA ALBUMU: to nazwa pokazana na Twojej stronie.
   
 • TEKST ALT ZDJĘCIA: Tekst alternatywny ikony albumu, o ile będzie ustalona podczas edycji zdjęć albumu
   
 • OPIS ALBUMU: Dłuższa treść opisująca zawartość albumu, pokazująca się po wejściu do albumu na stronie.
   
 • IKONA ALBUMU: Tu zobaczysz zdjęcie, które zostało ustalone jako ikona albumu. Zaznaczenie opcji "Usuń ikonę albumu" pozwala na likwidację tego zdjęcia jako ikony. Samo zdjęcie pozostanie oczywiście w albumie, ale sam album nie będzie miał ikony.

Dodanie albumu spowoduje utworzenie podkatalogu w folderze galerii. Nazwa katalogu zostanie stworzona na podstawie nazwy albumu. Będzie potem widoczna w linkach do poszczególnych zdjęć.

Aby usunąć album, przejdź do jego edycji, a następnie pod spodem naciśnij przycisk "usuń".

Aby zaimportować album, kliknij przycisk "Importuj album" na górnej belce. Album musi zostać wcześniej utworzony poprzez dodanie podkatalogu w folderze galerii. Można to zrobić poprzez FTP, lub konsolę serwera. Zadbaj przy tym, aby CMS miał prawa zapisu i odczytu dla tak utworzonego katalogu. W formularzu możesz ustalić, jaka nazwa będzie wyświetlona dla tego albumu. Jeżeli w środku znajdują się jakieś zdjęcia, zostaną również zaimportowane i dodane do nowego albumu. Ich nazwy wyświetlane na stronie zostaną wówczas utworzone na podstawie nazw plików. Można je potem oczywiście zmienić ręcznie podczas edycji zdjęć w albumie.

Moduł może spełniać jedną z 2 funkcji:

 1. Treść pełna zawiera listę wszystkich albumów oraz zdjęć. Każdy album po kliknięciu staje się osobną stroną ze zdjęciami, która posiada własny adres www.
 2. Treść skrócona zawiera listę zdjęć w ilości ustalonej podczas konfiguracji. Zdjęcia mogą być losowane, lub ustalone w kolejności dodawania. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim albumie znajduje się zdjęcie wyświetlane w tym miejscu. Zdjęcia mogą być równocześnie linkami do strony z galerią. Aby ten mechanizm zadziałał, utwórz na jakiejkolwiek stronie wersję pełną tej instancji.


Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • ILOŚĆ KOLUMN / WIERSZY ZDJĘĆ / ALBUMÓW: Te 4 parametry pozwalają ustalić wygląd listy z ikonami zdjęć i albumów. Wartości te ograniczają również ilość ikon na stronie. Jeżeli łączna ilość zdjęć lub albumów przekroczy tą wartość, pod listą zostanie umieszczony pager pozwalający przełączać widok na kolejne porcje zdjęć.
   
 • POZYCJA TEKSTU WZGLĘDEM ZDJĘCIA / IKONY ALBUMU: Te parametry pozwalają ustalić, czy tytuł zdjęcia będzie wyświetlony pod zdjęciem, nad nim, lub po lewej czy prawej stronie.
   
 • ILOŚĆ ZDJĘĆ W SKRÓCIE: Tu możesz ustalić liczbę zdjęć, która zostanie pokazana w wersji skróconej modułu.
   
 • UŻYJ LIGHTBOX: Ta opcja pozwala ustalić, czy do przeglądania zdjęć będzie użyty system polegający na wyświetleniu ich na utworzonej warstwie zasłaniającej pozostałą część strony. Zdjęcia będą wówczas pokazane bez konieczności przeładowania strony. Jeżeli wyłączysz tą opcję, każde zdjęcie zostanie wyświetlone na osobnej stronie i będzie miało osobny adres www.
   
 • LOSUJ ZDJĘCIA W SKRÓCIE: Ta opcja umożliwia pokazywanie losowo wybranych zdjęć w wersji skróconej modułu. Jeżeli wyłączysz tą opcję, zdjęcia zostaną wyświetlone w kolejności od najnowszego do najstarszego.
   
 • SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ MINIATURY: Tu możesz ustalić wielkość obrazka, który będzie automatycznie utworzony podczas dodawania, lub importowania zdjęć. Obrazek ten będzie użyty jako miniatura (ikona - thumbnail) zdjęcia. Wartości wyrażone są w pixelach.
   
 • MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ ZDJĘCIA: Te opcje pozwolą Ci ograniczyć rozmiary zdjęcia w galerii. Podczas przetwarzania obrazka zostanie zachowany stosunek wysokości do szerokości tak, aby utworzony obrazek zmieścił się w ustalonych tu wymiarach. Wartości wyrażone są w pixelach. Jeżeli pozostawisz te pola puste, zdjęcia nie będą zmniejszane podczas wstawiania, lub importu. Musisz wówczas zadbać o to, aby Twoje zdjęcia miały właściwe wymiary już przed ich wstawieniem na stronę.