Dziecinnie proste tworzenie stron

Łączenie modułów
System amp.cms posiada mechanizm pozwalający łączyć ze sobą moduły. Daje to ogromne możliwości zwiększenia funkcjonalności modułów o możliwości, jakie daje inny moduł.

Oczywiście nie wszystkie moduły posiadają taką możliwość. Zależy to od indywidualnej funkcji, jaką moduł spełnia na stronie. Lista modułów, które można dowolnie łączyć ze sobą, przedstawia się następująco:

 • AKTUALNOŚCI - dają możliwość połączenia grupy oraz pojedynczego newsa
   
 • POBIERANIE PLIKÓW - daje możliwość połączenia grupy oraz pojedynczego pliku
   
 • GALERIA - daje możliwość połączenia grupy zdjęć (galerii zdjęć) oraz pojedynczego zdjęcia
   
 • KALENDARZ - daje możliwość połączenia pojedynczego wydarzenia
   
 • KOMUNIKATY - dają możliwość połączenia pojedynczej wiadomości
   
 • KOMENTARZE - dają możliwość połączenia wątku
   
 • ANKIETA - daje możliwość połączenia jednego pytania
   
 • KOMENTARZE FACEBOOK - dają możliwość włączenia lub wyłączenia okna z komentarzami
   
 • SZYBKI KONTAKT - umożliwia wyświetlenie formularza do szybkiej odpowiedzi pod treścią innego modułu
Moduł, który jest nadrzędny (sterujący) wysyła informację o wybranym przez użytkownika elemencie do wszystkich swoich modułów podrzędnych. Moduł podrzędny (sterowany) uwzględnia tą informację ustawiając u siebie te elementy, które odpowiadają żądaniu wysłanemu przez moduł nadrzędny.
Moduł nadrzędny może sterować w ten sposób dowolną ilością modułów podrzędnych.Aby w pełni zrozumieć ideę i mechanizm łączenia modułów, spróbuj prześledzić przykład zamieszczony poniżej.

Efekt, który chcemy osiągnąć, to lista artykułów, które opisują pewne zdarzenia, ale wymagają załączników w postaci plików uzupełniających informację o zdarzeniu.
Aby zrealizować nasze zadanie, będziemy potrzebować modułu aktualności, do którego podłączymy moduł pobierania plików.

 1. Pracę zaczynamy od dodania nowej strony. Na tej stronie tworzymy nową instancję modułu Aktualności.
   
 2. Następnie wejdź do edycji strony i na dole kliknij ponownie przycisk "Dodaj instancję modułu".
   
 3. Zostaniesz przeniesiony na listę dodawania modułów. Zauważysz jednak, że różni się trochę od tej, którą widziałeś przy dodawaniu pierwszego modułu. Pojawi się dodatkowa kolumna opisana jako "Dowiąż".  Znajdź moduł Pobieranie plików, a następnie kliknij przycisk "Dowiąż". Zwróć uwagę, że dowiązać możesz tylko nowo tworzoną instancję modułu.
   
 4. Dzięki temu udało Ci się powiązać 2 moduły. Moduł Aktualności stał się nadrzędny w stosunku do modułu Pobieranie plików.
   
 5. Moduły trzeba jeszcze skonfigurować, aby spełniły nasze żądanie. Chcemy, aby pracowały tak, jak na rysunku poniżej:


   
 6. Wejdź do edycji modułów. Będziesz musiał zapisać zmiany w konfiguracji instancji obu modułów.
  Ze schematu wynika, że moduł Aktualności będzie porozumiewał się wewnętrznie po wybraniu pojedynczego newsa. Istniejące grupy newsów nie będą mieć znaczenia dla sterowania. Znajdź więc w konfiguracji modułu Aktualności pole o nazwie "Połącz moduł używając".  Ustaw wartość tego pola na Jeden news. Nie zapomnij zapisać zmian poprzez naciśnięcie przycisku zapisu poniżej.
   
 7. Moduł pobierania plików będzie miał wewnętrznie wybieraną grupę plików. Pozwoli to dla każdego newsa dodać dowolną liczbę załączników. Pojedyncze pliki możliwe do pobrania będą widoczne jako zawartość wybranej wewnętrznie grupy. Znajdź więc w module Pobieranie pole "Połącz moduł używając" i ustaw jego wartość na Grupa.
   
 8. Zapisz zmiany i gotowe. Masz na swojej stronie newsy z załącznikami. Aby korzystać z takiego zestawu modułów, zacznij od dodania nowego newsa w module nadrzędnym. Gdy już to zrobisz i przejdziesz do edycji tego newsa, w module Pobieranie możesz zacząć dodawać pliki, które stanowić będą załączniki do newsa.
   
 9. Na stronie w Twoim serwisie zobaczysz listę newsów. Po wybraniu dowolnego i przejściu na stronę zawierającą treść newsa, zobaczysz pod treścią listę z załączonymi plikami. Tym samym osiągnęliśmy zamierzony efekt.

Staraj się modułów podrzędnych nie umieszczać w boxach. Moduły wskażą co prawda swoje zasoby, ale może być problem w przypadku próby przejścia na stronę z danym zasobem. Moduł podrzędny nie będzie bowiem w stanie odtworzyć ścieżki dostępu do elementu nadrzędnego. Tym samym będzie to wprowadzało użytkownika w błąd, bo zobaczy np. plik, ale bez treści newsa, który opisuje jego zawartość.