Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł MAPA GOOGLE

Aby ułatwić Twoim gościom znalezienie lokalizacji Twojej firmy lub instytucji, często nie wystarcza podanie adresu pocztowego. Wizualna prezentacja tego miejsca jest bardzo atrakcyjna i w ostatnim czasie bardzo popularna.

Nic tak dobrze nie wskaże położenia, jak interaktywna mapka na stronie. Firma Google udostępnia za darmo dla wszystkich użytkowników internetu swoje mapy. Dzięki modułowi Mapa Google, możesz latwo umieścić na swojej stronie taką mapkę.

Na mapie możesz ustalić jeden, lub kilka punktów, które wskażą Twoją lokalizację. Jest też możliwość umieszczenia mapy bez wskazania żadnego miejsca. Mapa zostanie wówczas wycentrowana na środek naszego kraju.

Po dodaniu instancji modułu, mapa jest już gotowa do wyświetlenia. Aby dodać do niej punkt oznaczony wskaźnikiem, kliknij na górnej belce przycisk "Dodaj punkt". Przejdziesz do formularza, w którym będziesz musiał wypełnić kilka pól:

 • TYTUŁ: Krótka nazwa punktu
   
 • TREŚĆ: Tu możesz opisać dokładniej punkt. Możesz tu umieścić na przykład adres, godziny otwarcia, czy numer telefonu.
   
 • DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA: Te parametry są konieczne dla poprawnego umieszczenia punktu na mapie. Można je wpisać ręcznie, albo też skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się poniżej. W konfiguracji wartości te zostaną zapisane z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, co daje precyzję przybliżoną do ok. 10 metrów.
   
 • ADRES: Tu znajduje się podręczna wyszukiwarka punktów na mapie. Zawartość tego pola nie będzie zapisana w konfiguracji punktu. Możesz ją wykorzystać doraźnie podczas dodawania punktu. Wpisz w to pole adres punktu - możliwie dokładnie, z podaniem numeru domu, kodu pocztowego i innych niezbędnych danych, a następnie naciśnij przycisk "Znajdź pozycję". Jeżeli adres będzie poprawny i zostanie znaleziony przez mechanizm Google, po naciśnięciu przycisku zostanie automatycznie uzupełniona długość i szerokość geograficzna punktu.

Aby usunąć punkt, przejdź do jego edycji, a następnie pod spodem naciśnij przycisk "usuń".

Po dodaniu co najmniej jednego punktu, wyświetlona mapa będzie wycentrowana tak, aby ukazać podane w konfiguracji punkty. Jeżeli punktów będzie więcej, centrowanie zostanie wykonane dla średniej wszystkich podanych punktów.


Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • POWIĘKSZENIE MAPY: Tu musisz podać parametr ZOOM dla mapy. Parametr jest obliczony w ten sposób, że wartość jednej podziałki na mapie, dla wartośc zoom równej 0, wynosi 2000 km. Każde powiększenie zoom o 1 powoduje około dwukrotne skrócenie wartości podziałki. Zalecane wartości parametru zoom dla praktycznych zastosowań to 12 - 14, co odpowiada długości podziałki od 2000 do 500 metrów.
   
 • WYSOKOŚĆ MAPY: Tu możesz określić wysokość pola z mapą, wyrażoną w pixelach. Jeżeli pozostawisz to pole puste, wysokość możesz określić wykorzystując arkusz stylów CSS dla szablonu.
   
 • ODCIEŃ: Możesz określić ogólną kolorystykę mapy. Podaj tą wartość w postaci kodu RGB (bez znaku #) lub pozostaw pustą w celu zachowania standardowego wyglądu.
   
 • JASNOŚĆ: Jasność określa się jako procentowa zmiana luminancji w stosunku do standardowej. Wartość -100 oznacza całkowite zaciemnienie (do czerni), a 100 jest całkowitym rozjaśnieniem (do bieli). Domyślnie: 0.
   
 • NASYCENIE: Procentowa zmiana nasycenia podstawowego koloru. Wartość -100 oznacza brak kolorów (obraz czarno-biały), a 100 powoduje podwojenie nasycenia. Domyślnie: 0.