Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł PŁATNOŚCI
Moduł Płatności służy do pobierania opłat od użytkownika za wszystkie usługi, jakie oferuje mu Twój serwis internetowy. Każdy użytkownik otrzymuje swoje indywidualne konto, na którym rozliczane są wszystkie jego transakcje finansowe. Konto można doładować w dowolnym momencie. Zarówno podczas dokonywania wpłaty za towar lub usługę, jak również w dowolnym innym momencie przed i po transakcji. Tym samym moduł udostępnia następujące sposoby płacenia:

 • on-line: To płatność dokonywana przez systemy płatności internetowych. Wpłata użytkownika jest pobierana przez zewnętrzny serwis i w ciągu kilku sekund księgowana na koncie klienta.
   
 • pre-paid: Użytkownik doładowuje swoje konto dowolną kwotą w dowolnym momencie. Środki zgromadzone na swoim koncie może później wykorzystać na zakup usług lub towarów w Twoim serwisie.
   
 • post-paid: Użytkownik zamawia towar lub usługę i deklaruje, że zapłaci za nie w późniejszym terminie. Ty decydujesz o tym, w którym momencie transakcji użytkownik może sfinalizować zakup.

Moduł Płatności używa kwot brutto, czyli ostatecznej wartości, jaką klient ma zapłacić. Płatność jest dokonywana w domyślnej walucie ustawionej w serwisie.

Zlecenie pobrania opłaty od użytkownika pochodzi od innego modułu, który musi być udostępniać taką funkcjonalność. Tym samym moduł Płatności w czasie codziennej pracy, służy tylko do bieżącej kontroli kont użytkowników.

Po przejsciu do części edycji modułu, w górnej belce znajdziesz 3 zakładki.

METODY PŁATNOŚCI - Tutaj ustalasz możliwe dla użytkownika sposoby dokonywania wpłat. Standardowo amp.cms dostarcza 2 podstawowe metody: Przelew bankowy oraz Płatność przy odbiorze. Po kliknięciu na edycję każdego z modułów, ukaże się formularz, w którym należy uzupełnić niezbędne do działania modułu informacje. Obie standardowe metody są metodami typu post-paid. Zapłacenie przy ich pomocy wymaga ręcznej interwencji administratora serwisu, który decyduje o momencie, w którym uznaje płatność za dokonaną. Najczęściej następuje to w momencie otrzymania potwierdzenia przelewu bankowego, wpływu środków na konto bankowe, czy też dostarczenia wpłaty w inny sposób.

Metody płatności nie da się odinstalować. Można je natomiast włączać lub wyłączać w miarę potrzeb. Czynności tej dokonujemy podczas edycji metody.

Inne występujące w na tej liście metody obsługuje się w analogiczny sposób. Zawartość formularza edycji zależy oczywiście od specyfiki wybranej metody.

TRANSAKCJE - W tej części możesz zarządzać finansami Twojego serwisu. Na liście znajdują się wszystkie transakcje finansowe, jakie pojawiły się w Twoim serwisie. Nad listą możesz przełączyć widok na tryb "Konta użytkowników". Po przełączeniu w ten tryb, znajdziesz wszystkich użytkowników, jacy zarejestrowali się na Twojej stronie. Obok każdego z nich znajduje się stan konta podany w walucie domyślnej serwisu.

Po przejściu do edycji konta użytkownika, będziesz miał wgląd we wszystkie wykonane przez niego transakcje. Na górnej belce podany jest aktualny stan konta. Poniżej znajduje się prosty formularz, dzięki któremu Ty - jako administrator - możesz dokonać dowolnej korekty stanu konta użytkownika poprzez dodanie lub odjęcie dowolnej kwoty. Kwotę podajesz oczywiście w walucie domyślnej serwisu. Podanie dodatniej wartości powoduje zasilenie konta użytkownika, ujemna zaś wartość - jego obciążenie. W polu "Tytuł" wpisz krótką informację o przyczynie zmiany stanu konta. Informację tą użytkownik będzie mógł odczytać w swoim panelu po zalogowaniu się w Twoim serwisie.

Poniżej znajduje się część zawierająca historię konta użytkownika. Będą tam widoczne wszystkie operacje finansowe, jakich dokonał użytkownik od momentu zarejestrowania się w Twoim serwisie. W każdej linijce znajduje się też saldo konta po danej operacji. Z prawej strony znajduje się informacja o tym, czy transakcja została wykonana, czy też czeka na Twoją decyzję. Zwróć uwagę, że tylko rzeczywiście dokonane transakcje powodują zmianę salda konta.
Jeżeli najedziesz wskaźnikiem myszki na czerwony symbol oznaczający niewykonaną transakcję, obok rozwinie się okienko, w którym będziesz miał możliwość aktywowania lub usunięcia transakcji. Każda z tych czynności będzie wymagała potwierdzenia. Transakcje wykonane (oznaczone zielonym symbolem) nie mogą zostać usunięte, gdyż wpływają na końcowe saldo konta użytkownika.

Aktywację lub usunięcie transakcji możesz dokonać również zbiorowo - poprzez zaznaczenie wybranych transakcji i kliknięcie odpowiedniej ikony pod listą. Podczas aktywowania transakcji, będziesz mieć możliwość wpisania tytułu takiej operacji. Jeżeli nie chcesz, możesz pozostawić pole z tytułem puste.

Przeważnie każdemu zakupowi w serwisie odpowiadają 2 transakcje na liście. Jedna to zlecenie obciążenia konta użytkownika, wydane przez moduł pobierający opłatę za towar lub usługę. Druga to wpłata użytkownika na konto, dokonana przy użyciu jednej z dostępnych metod płatności. Dla uproszczenia procedury zatwierdzania danych, w przypadku wybrania jakiejkolwiek metody typu post-paid, wystarczy zatwierdzić transakcję wpłaty użytkownika, która spowoduje powiększenie salda o wpłaconą kwotę. Aktywowanie transakcji obciążającej zostanie wykonane automatycznie w momencie, gdy użytkownik wejdzie na stronę z modułem, który zlecił obciążenie jego konta, lub zrobisz to Ty w panelu administracyjnym Twojego serwisu. Aktywowanie transakcji obciążającej spowoduje aktualizację salda użytkownika.INSTALACJA MODUŁU

Aby moduł mógł poprawnie funkcjonować, musisz stworzyć dla niego stronę, na której wyświetli robocze informacje w celu przeprowadzenia procesu płatności. W tym celu utwórz nową stronę, a na niej wstaw instancję modułu. Następnie w panelu edycji tej strony, w zakładce "Moduły", wybierz rolę "Strona płatności". Strona ta nie powinna być widoczna dla użytkowników. Nie dodawaj jej do menu. Przejście na tą stronę nastąpi automatycznie po rozpoczęciu procesu płatności.
Jeżeli użytkownik wejdzie na tą stronę bez rozpoczęcia płatności, otrzyma komunikat, iż strona nie została znaleziona. To jest prawidłowe zachowanie i ma na celu zabezpieczenie procesu płatności.

Pozostałe role, jakie może pełnić moduł, są następujące:
 1. Konto użytkownika - To informacja dla klienta o jego stanie konta oraz przeprowadzonych transakcjach. Na tej stronie klient będzie też mógł zasilić swoje konto dowolną kwotą.
 2. Stan konta - To krótka informacja o ilości środków dostępnych na koncie. Obok pojawi się też link do strony z kontem użytkownika, o ile taka strona zostanie przygotowana.Moduł PŁATNOŚCI rejestruje się w systemie jako usługa płatności. Usługa ta umożliwia korzystanie z systemu płatności przez inne moduły. Aby moduł działał prawidłowo jako usługa, należy poprawnie zainstalować moduł oraz usługę użytkowników. Konfigurację oraz połączenie obu usług można wykonać w panelu "System CMS".Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • MINIMALNE DOPUSZCZALNE SALDO KONTA: Tu możesz podać liczbę, która wskazuje, od jakiej kwoty moduł Płatności pozwoli sfinalizować transakcję zakupu. Podanie w tym miejscu ujemnej liczby spowoduje, że użytkownik będzie miał możliwość uzyskania debetu na swoim koncie, czyli dokonania pierwszych zakupów bez konieczności wpłaty. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty, system nie pozwoli dokonywać następnych zakupów. Podanie dodatniej liczby spowoduje, że użytkownik będzie musiał doładować konto do danej kwoty obowiązkowo w celu wykonania jakiejkolwiek transakcji. Kwota ta będzie pełniła funkcję kaucji wpłaconej do Twojego serwisu w celu wykonywania innych operacji finansowych. Kwota ta podana jest oczywiście w domyślnej walucie. Opcja jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.
   
 • ZEZWÓL NA PŁATNOŚCI TYLKO ZALOGOWANYM UŻYTKOWNIKOM: Jeżeli wybierzesz "nie", użytkownik nie będzie musiał zakładać konta, aby dokonać płatności. Wówczas jednak metoda płatności pre-paid, będzie dla niego niedostepna. Nie będziesz mógł też doładować mu konta przed dokonaniem zakupu. Na liście transakcji zamiast nazwy użytkownika, w pojawi się identyfikator sesji takiego klienta.
   
 • KONTA UŻYTKOWNIKÓW: Wybierz usługę użytkowników, która ma obsłużyć logowanie oraz listę kont użytkowników w systemie płatności. Jeżeli tego nie zrobisz, żaden użytkownik nie będzie mógł skorzystac z możliwości płacenia w trybie pre-paid.
   


Szczegóły konfiguracji metod płatności:
 

 • PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: Ta metoda nie posiada żadnej konfiguracji.
   
 • PRZELEW BANKOWY: W konfiguracji znajdziesz pole do wpisania danych do przelewu: Numeru konta, nazwy banku itp. Zawartość tego pola będzie widoczna podczas podsumowania zamówienia oraz w e-mailu wysyłanym do klienta po dokonaniu zakupu.
   
 • PAYU: Podczas konfiguracji należy podać kilka parametrów punktu płatności utworzonego w panelu payu.pl: Id punktu, kod autoryzacji oraz 2 klucze. Ponadto możesz ustalić jak ma wyglądać lista kanałów płatności - banków lub metod, jakie oferuje system PayU. System umożliwia też włączenie programu PayBack.
  Podczas tworzenia punktu płatności, należy w panelu payu podać 3 adresy zwrotne. To ważne, bo bez nich system nie będzie działał prawidłowo. Aby prawidłowo podać adresy, należy sprawdzić adres strony w Twoim systemie, na której zainstalowałeś moduł Płatności z rolą "Strona płatności". Jeżeli nie jesteś pewien jak wygląda link, możesz dodać na chwilę stronę do menu, wejść na nią i skopiować jej adres, który wyświetli się w przeglądarce. Ten adres będzie miał postać:
  http:// domena / strona_platnosci
  Podczas konfigurowania punktu płatności na stronie payu.pl, wpisz w formularzu następujące adresy:
  Adres powrotu - błąd: http:// domena / strona_platnosci?payu_error=%error%
  Adres powrotu - poprawnie: http:// domena / strona_platnosci
  Adres raportów: http:// domena /_includes/modules/payment/ext/payu. php

   
 • PAYPAL: Aby rozpocząć pracę z systemem PayPal, musisz w panelu PayPal aktywować i ustawić jako standardową metodę "Ekspresowa realizacja transakcji". W tym celu przejdź do konfiguracji konta biznesowego (Konfiguracja firmy), zmień rozwiązanie płatnicze - wybierz z listy opcję "Ekspresowa realizacja transakcji", a następnie naciśnij przycisk "Rozpocznij konfigurowanie". Znajdź łącze opisane jako "Nazwa użytkownika API, hasło lub podpis". Wygeneruj dane, a następnie skopiuj je do odpowiednich pól w panelu Twojej strony.