Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł WALUTY
Moduł Waluty służy jako interfejs do wyboru waluty, jaką użytkownik Twojej strony będzie chciał użyć. Sam moduł nie posiada żadnej konfiguracji.

Pracę z walutami należy rozpocząć od zainstalowania usługi Płatności. Całość konfiguracji walut opisana jest w części "Ustawienia regionalne".