Dziecinnie proste tworzenie stron

Komunikacja

W tej części panelu możesz ustawić dane dotyczące wysyłania korespondencji z Twojego serwisu. System amp.cms jest gotowy do wysyłania poczty elektronicznej za pomocą standardowego wysyłania przez serwer, jak i poprzez protokół SMTP. System może wysyłać wiadomości SMS z pomocą kilku zewnętrznych dostawców tej usługi.

Pierwsza zakładka pozwala na konfigurację wysyłania wiadomości e-mail. Możesz podać tu kilka ważnych danych:

 • ADRES ZWROTNY: Podaj adres, który będzie przesyłany w wysyłanej poczcie i będzie mógł być użyty, jeśli odbiorca naciśnie przycisk "odpowiedz" po przeczytaniu Twojego listu.
   
 • RĘCZNE USTAWIENIA WYSYŁANIA POCZTY: Wybierz czy poczta ma być wysyłana przy pomocy wewnętrznego systemu przesyłania poczty, czy też Twój serwis ma użyć Twojego serwera pocztowego i wysłać pocztę spod Twojego adresu e-mail.
   
 • SERWER SMTP: Jeżeli wybrałeś wysyłanie poczty z zewnętrznego serwera, wpisz tu jego adres.
   
 • PORT SMTP: Podaj numer portu SMTP. W Polsce w chwili obecnej większość serwerów pocztowych wymaga, aby do wysyłania poczty użyć portu 587.
   
 • NAZWA UŻYTKOWNIKA / HASŁO SMTP: Twoje dane, których używasz do zalogowania się do swojej poczty e-mail.Druga zakładka to konfiguracja wysyłania wiadomości SMS. W pierwszej kolejności należy wybrać dostawcę usługi. Oczywiście aby wysyłanie mogło działać, musisz najpierw zarejestrować się u tego dostawcy i uzyskać od niego dane do logowania się oraz informację o możliwych sposobach wysyłania SMS-ów.

Po wybraniu dostawcy, system zapyta się o kilka podstawowych danych niezbędnych do korzystania z usługi. Najczęsciej będzie to login i hasło. WIększość usługodawców umożliwia też określenie nazwy nadawcy wiadomości lub rodzaju wysyłanego SMSa. Dane te przeważnie nie są obowiązkowe i system powinien zadziałać równiez w podstawowej konfiguracji. W celu uzyskania bliższych szczegółów, skontaktuj się z dostawcą usługi.Trzecia zakładka to tryb edycji szablonów e-mail. Szablon e-mail jest to stały fragment listu, który po uzupełnieniu danymi przesyłany jest do odbiorcy poczty.

Szablony e-mail są używane przez niektóre moduły. Aby dokonać edycji wybranego szablonu, kliknij przycisk "Edytuj". Pojawi się wówczas formularz, w którym będziesz mieć możliwość ustalenia tytułu oraz treści listu, osobno dla każdego języka w serwisie. Pod oknem wypełniania treści znajdziesz listę znaczników, które należy umieścić w szablonie w celu zamiany ich na określone dane.

Szablonu e-mail nie możesz we własnym zakresie dodać i usunąć. Ten proces odbywa się automatycznie podczas dodawania i usuwania modułu, który tego szablonu używa.