Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł MENU

Każda strona internetowa powinna mieć co najmniej jedną listę ze swoimi podstronami. Pozwoli to Twoim gościom łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi stronami Twojego serwisu.

Listy tworzone przy pomocy tego modułu, można używać również do innych zastosowań. Wiele stron internetowych poza menu głównym, zawiera też kilka mniejszych, podręcznych. Można też utworzyć w ten sposób mapę strony, czy nawet dodać gdzieś link do pojedynczej podstrony.

Moduł MENU pozwala tworzyć dwupoziomowe listy stron. Elementy, które są ustawione jako podrzędne względem głównych, mogą mieć inny kolor, czcionkę czy wcięcie, zależnie od napisanego stylu CSS.

Po przejściu do edycji instancji modułu, zobaczysz listę wszystkich stron wstawionych do Twojego serwisu.

Zaznaczenie strony w okienku po lewej stronie powoduje dodanie jej do menu. Kliknięcie strzałki > lub <, powoduje ustalenie, czy strona ma być podrzędna względem strony znajdującej się powyżej. Po prawej stronie znajdują się strzałki, dzięki którym możesz ustalić kolejność stron w tej instancji menu.

Kliknięcie na nazwę strony powoduje przejście do formularza edycji tej strony.

Pod listą stron znajduje się formularz umożliwiający dodanie do menu zewnętrznego linku, lub fragmentu tekstu.

W lewej części należy wpisać nazwę, we wszystkich dostępnych w serwisie językach. Po prawej stronie można podać adres, pod jaki ma kierować link. Adres musi być bezwzględny, czyli zaczynać się od http://
Poniżej znajduje się opcja pozwalająca na otwarcie takiego zewnętrznego linku w nowym oknie przeglądarki. Pole z adresem można pozostawić puste, a dzięki temu do menu wstawiony zostanie tylko tekst wpisany z lewej strony.

Aby usunąć stronę, lub zewnętrzny link z menu, należy odznaczyć kwadracik po lewej stronie listy w odpowiedniej linijce.

Moduł może spełniać jedną z 2 funkcji:

 1. Wersja pełna zawiera pełną listę stron wybranych podczas konfiguracji.
 2. Podmenu - zawiera listę podstron, wśród których aktualnie znajduje się użytkownik.Moduł MENU rejestruje się w systemie jako usługa menu. Usługa ta umożliwia automatyczne dodawanie nowych stron do menu. Podczas dodawania nowej strony do serwisu, można wybrać opcję dodania strony do menu. Strona zostanie wówczas dopisana na koniec listy w menu. Jeżeli jednak nie chcesz, aby edytowana właśnie instancja modułu przyjmowała nowo dodawane strony, możesz wyrejestrować usługę w panelu "System CMS".


Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • POKAŻ PODMENU: Opcja ta określa, czy pokazane mają zostać strony ustalone jako podrzędne względem stron ustawionych jako główne. Możliwe są następujące warianty:
  • wszystkie - pokazuje wszystkie strony podrzędne
  • wybrane - pokazuje jedynie tą grupę podrzędnych stron, w której znajduje się użytkownik
  • nie - nie pokazuje żadnych podstron
  Opcja ta nie działa na wersję podmenu, która zawsze pokaże podmenu, w którym znajduje się użytkownik. Mechanizm ten pozwala na utworzenie podręcznego menu zawierającego tylko listę aktualnie wybranych podstron.
   
 • POKAŻ ELEMENT NADRZĘDNY W SKRÓCIE: Ta opcja pozwala ustalić, czy w wersji podmenu modułu poza wybranym podmenu, pojawi się również element nadrzędny dla tego podmenu.
   
 • POKAŻ NIEZALOGOWANYM STRONY DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU: Ta opcja umożliwia usunięcie z menu stron, które są niedostępne dla użytkownika z powodu braku zalogowania do serwisu, lub niewystarczających uprawnień.