Dziecinnie proste tworzenie stron

Zadania cykliczne
W celu zapewnienia automatycznego wykonywania zadań w systemie amp.cms, można utworzyć na serwerze zadanie cykliczne, które uruchomi specjalnie przygotowany do tego program. Adres skryptu, jaki należy uruchomić wykorzystując zadania CRON serwera, jest następujący:

http:// adres strony /cron.php


Ten program automatycznie wykona wszystkie czynności niezbędne do funkcjonowania Twojej strony. Należy go uruchomić w stałych odstępach czasu, jednak nie rzadziej, niż raz na dobę.