Dziecinnie proste tworzenie stron

Strony

W tej części panelu możesz dodawać, edytować i usuwać podstrony Twojego serwisu internetowego. Ilość podstron jest nieograniczona.

Po wejściu do panelu stron masz widoczną listę już utworzonych stron. Każdą z nich możesz edytować klikając odpowiednią ikonkę po prawej stronie każdej linijki. W górnej części masz przycisk, który służy do dodania nowej strony Twojego serwisu.

Każda strona może być dostępna w wielu językach. Dla każdego języka będzie osobne pole dla wpisania tytułu i treści. W celu ułatwienia edycji treści, w panelu jest przygotowany dla Ciebie specjalny edytor, w którym możesz dowolnie zmienić treść Twojej strony. Edytor jest intuicyjny. Jego obsługa jest podobna do korzystania z edytora tekstu na Twoim komputerze. Jeżeli chcesz poznać wszystkie funkcje tego edytora, zapoznaj się z jego dokumentacją na stronie producenta: www.ckeditor.com

Po kliknięciu na przycisk edycji, lub dodawania nowej strony, będziesz mieć dostępny formularz, w którym możesz uzupełnić kilka ważnych parametrów strony:

 • TYTUŁ: Tu podajesz tytuł strony we wszystkich dostępnych w serwisie językach
   
 • ZNACZNIK: Pole, które określa identyfikator strony w szablonie. Jeżeli pozostawisz to pole puste, identyfikator zostanie utworzony na podstawie tytułu strony.
   
 • WYMAGANE LOGOWANIE: Dzięki tej funkcji możesz spowodować, że edytowana przez Ciebie strona będzie dostępna tylko dla zalogowanych w serwisie gości.
   
 • UKŁAD STRONY: W tym miejscu możesz wybrać utworzone wcześniej układy, które zdefiniują nagłówki, stopki oraz rozmieszczenie innych elementów na stronie. To bardzo użyteczna funkcja, która pozwala w późniejszym czasie na łatwą edycję graficzną Twojego serwisu internetowego.
   
 • PLIK SKRYPTU: W to pole możesz wpisać nazwę pliku, który będzie dołączany do edytowanej właśnie strony serwisu. Bliższe informacje o tej funkcjonalności znajdziesz w części dotyczącej zaawansowanych możliwości amp.cms. Jeżeli nie wiesz co wpisać w to pole, pozostaw je puste.
   
 • SZABLON: W tym miejscu możesz spowodować, że edytowana właśnie strona będzie wyświetlona przy użyciu innego szablonu, niż ten, który jest standardowo ustawiony dla całego serwisu. Jeżeli chcesz, aby strona używała standardowego szablonu, pozostaw to pole puste.
   
 • PLIK SZABLONU: Jeżeli masz w szablonie więcej plików html, podaj tu nazwę pliku, jaki ma zostać użyty do wyświetlenia tej strony.
   
 • TREŚĆ: Tu możesz edytować treść i wygląd Twojej podstrony we wszystkich językach dostępnych w serwisie. Specjalny edytor umożliwi Ci łatwe i intuicyjne zmiany w formatowaniu wpisanego tekstu.
   
 • META TAGI: Jeżeli edytowana przez Ciebie strona ma mieć inne tagi, niż standardowo określone dla całego serwisu, możesz wpisać je tutaj. Jeżeli chcesz skorzystać z globalnych meta-tagów, pozostaw te pola puste.
   
 • DODAJ DO MENU: W tym miejscu możesz zdecydować, czy strona ma zostać automatycznie dopisana do każdej instancji modułu MENU utworzonej w serwisie. Dzięki temu nie będziesz musiał ręcznie dodawać stron do menu Twojego serwisu.
   
 • MODUŁY: Każda strona może być uzupełniona o dodatkową aktywną funkcjonalność uzyskiwaną dzięki dołączeniu modułu. W tym miejscu zobaczysz wszystkie dołączone do strony instancję modułów. Będziesz miał również możliwość dodania nowej instancji.


Poniżej formularza masz przyciski, które służą do zapisania, lub odrzucenia zmian wprowadzonych na stronie.

Naciśnięcie przycisku "Przywróć" spowoduje przywrócenie treści sprzed ostatniego zapisu, o ile taka istnieje.

Aby usunąć stronę, przejdź do formularza edycji, a następnie na dole naciśnij przycisk "usuń".