Dziecinnie proste tworzenie stron

Na tej stronie możesz zarządzać dodatkowymi treściami, jakie pojawiają się na Twojej stronie.
W panelu znajdziesz dwie zakładki.

KOMUNIKATY SYSTEMOWE

W tym panelu możesz określić jaka treść pojawi się jako informacja po zapisaniu danych, wypełnieniu formularza, czy jakiejkolwiek innej czynności, jaką wykonuje użytkownik. Wszystkie te czynności mają swoje standardowe komunikaty, na przykład "Dane zapisane". Jeżeli taki standardowy komunikat jest dla Ciebie wystarczający, nie musisz dokonywać w tym panelu żadnych edycji.

Kliknięcie na ikonkę edycji po prawej stronie każdego z komunikatów, spowoduje przejście do panelu edycji pojedynczego komunikatu. W polu tekstowym możesz wpisać dowolną treść, jaka ma pojawić się po wykonaniu przez użytkownika określonej czynności.

Komunikaty systemowe pojawiają się w standardowych miejscach, czyli w okolicach umieszczenia modułów na stronie. Możesz jednak wybrać inne miejsce, w którym pojawią się komunikaty, poprzez wstawienie znacznika #MESSAGES# do szablonu lub układu strony.
CAPTCHA

W tym panelu możesz wybrać metodę zabezpieczenia Twoich formularzy przed wypełnieniem ich przez roboty internetowe. Do wyboru masz 2 opcje:

 • Standardowy kod obrazkowy, dostarczany przez silnik AmpCMS
 • Nowoczesny kod ReCaptcha dostarczony przez Google.
Aby skorzystać z opcji dostarczonej przez Google, musisz mieć utworzone konto. Następnie należy zarejestrować swoją stronę wchodząc pod adres
https://www.google.com/recaptcha/admin
i po podaniu wszystkich niezbędnych danych, Google udostępni 2 parametry: Site Key oraz Secret Key. Te parametry należy wpisać do panelu Twojej strony i zapisać zmiany.
PAGER

W tym miejscu możesz ustalić jak będzie wyglądać pager, czyli listwa do przełączania kolejnych porcji newsów, galerii, linków czy innych listowalnych elementów.

W górnej części panelu masz do wyboru kilka różnych wariantów.

W dolnej części jest dostępncyh kilka opcji do wyboru:

 • STANDARDOWA ILOŚĆ ELEMENTÓW NA LISTACH: Ten parametr pozwala ustalić domyślną liczbę elementów na wszystkich listach na Twojej stronie. Dotyczy to większości modułów, których elementy dzielone są na strony prezentujące fragment całości danych. Jeżeli nie uzupełnisz tego parametru, system amp.cms przyjmie liczbę 20 jako standardową liczbę elementów.
   
 • ILOŚĆ PRZYCISKÓW DLA SĄSIEDNICH STRON: Ta opcja pozwala określić ile sąsiednich stron będzie mozna wybrać bezpośrednio poprzez kliknięcie na numer tej strony bez potrzeby przełączania stron strzałkami.
   
 • MIEJSCE UMIESZCZENIA: Określ, czy pager ma pojawić się nad listą, pod listą czy też w obu miejscach na raz.
   
 • DODAJ STYL: Jeżeli włączysz tą opcję, CMS doda do Twojego szablonu strony styl, który spowoduje wyświetlenie pagera w odpowiedni sposób. Jeżeli chcesz samodzielnie określić wygląd pagera w swoim szablonie, pozostaw tą opcję wyłączoną.