Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł ANKIETA
Zbierz od użytkowników opinię na jakiś temat. Pozwól im ocenić Twoją wypowiedź lub artykuł. Przeprowadź badanie sondażowe na użytkownikach Twojego serwisu. Te i inne możliwości daje Ci moduł Ankieta.

Moduł może pracować samodzielnie i w różny sposób zbierać opinie od użytkowników. Możesz również podłączyć go pod inny moduł, a dzięki temu powstaje możliwość oceny treści zawartej wcześniej. Ocena może sprowadzać się do prostego tak / nie czy lubię / nie lubię, ale może też być dużo bardziej rozbudowana.

Ankietę da się wypełnić tylko po stronie serwisu internetowego. W panelu możesz ogladać i usuwać wyniki sondaży. Zarówno zbiorczych, jak i pochodzących od pojedynczego użytkownika.

Użytkownik, który wypełnia ankietę, musi odpowiedzieć na każde pytanie. Niedopuszczalne jest pozostawienie któregoś z nich bez odpowiedzi, gdyż system zgłosi błąd w wypełnieniu, a wyniki nie zostaną zapisane.
Każdy użytkownik może wypełnić ankietę tylko jeden raz. System stosuje kilka niezależnych zabezpieczeń przed próbą ponownego wypełnienia.

Pracę z ankietą należy rozpocząć od jej utworzenia. Do ankiety możesz dodać dowolną liczbę pytań, a na każde z nich można przygotować dowolną liczbę dopuszczalnych odpowiedzi.

Aby dodać pytanie, naciśnij na górnej listwie przycisk "Dodaj pytanie". Ukaże Ci się formularz, w którym musisz wypełnić kilka pól:

 • SKALA ODPOWIEDZI: Tu wybierasz sposób, w jaki użytkownicy odpowiadają na pytanie. Do wyboru masz następujące wartości:
 1. Wybór jednokrotny - użytkownik wybiera tylko jedną odpowiedź spośród wszystkich dostępnych
 2. Wybór wielokrotny - użytkownik wybiera dowolną ilość możliwych odpowiedzi
 3. Skala od 0 do... - użytkownik na każde z pytań może określić poziom, w jakim zgadza się z odpowiedzią. Od zera, które oznacza brak zgody, do wartości, którą ustalisz tu jako maksymalną. Odpowiedź na każde pytanie jest obowiązkowa.
 • TYTUŁ: Tu wpisz pytanie, na jakie użytkownik ma odpowiedzieć.
   
 • Poniżej znajdują się miejsca na wpisanie możliwych odpowiedzi na pytanie. Za każdym razem możesz dopisać 3 odpowiedzi. Jeżeli potrzebujesz ich więcej, po prostu zapisz dane, a wówczas uzyskasz 3 nowe wolne miejsca na następne.
  Przy każdym pytaniu masz możliwość zaznaczenia opcji "Swobodna wypowiedź". Jeżeli ją zaznaczysz, użytkownik będzie miał w tym miejscu możliwość wpisania swojej krótkiej wypowiedzi rozwijającej odpowiedź na pytanie.
Przy każdej odpowiedzi znajduje się też przycisk do usuwania. Naciśnięcie przycisku "Usuń" pod formularzem, pozwoli usunąć całe pytanie wraz z możliwymi odpowiedziami.

Jeżeli w ankiecie zostały już udzielone odpowiedzi, wciąż możesz dokonywać dowolnych zmian. Dostaniesz jednak ostrzeżenie, że usuwanie lub edycja pytań, może zafałszować wyniki ankiety.

Na głównej liście pytań, obok każdego pytania i możliwej odpowiedzi, znajdują się ikonki do zmiany kolejności. Przy ich użyciu możesz przesuwać między sobą zarówno pojedyncze odpowiedzi, jak i całe pytania. Operacja ta nie niszczy oczywiście wyników ankiet.

Aby zobaczyć wyniki ankiet, naciśnij na górnej listwie przycisk "Pokaż wyniki". Zostaniesz przeniesiony na stronę z prezentacją. Przy każdym pytaniu znajdzie się liczba, która ukazuje ilość unikalnych odpowiedzi na pytanie. Przy każdej z możliwych odpowiedzi również znajdzie się liczba, która oznacza:
- ilość odpowiedzi - dla pytań z wyborem jedno- i wielokrotnym
- średnią ocenę - dla pytań ze skalą odpowiedzi.

Jeżeli przy jakiejś odpowiedzi umożliwiłeś użytkownikom swobodną wypowiedź, obok liczby wyników znajdzie się ikonka do pokazywania odpowiedzi. Kliknięcie na nią spowoduje rozwinięcie okienka, w którym znajdą się wpisy stanowiące odpowiedzi na pytanie.

Na górnej listwie znajduje się rozwijana lista wszystkich użytkowników, którzy dokonali odpowiedzi na pytania. Dzięki nim możesz zobaczyć wszystkie unikalne odpowiedzi udzielone w Twojej ankiecie. Pod listą wyników będzie też ikonka do usuwania odpowiedzi. Dzięki niej masz możliwość usunięcia odpowiedzi od wybranego użytkownika.

Na górnej listwie znajdują się 2 linki służące do pobierania wyników. Wyniki dostępne są w postaci pliku CSV. Kliknięcie na link oznaczony "Pobierz wyniki zbiorcze" spowoduje wygenerowanie pliku w postaci:
- N: numer kolejny pytania
- Q: treść pytania
- A: wynik ankiety
Plik, który powstanie po kliknięciu linku "Pobierz wyniki pojedyncze", będzie mieć następujące kolumny:
- U: Użytkownik (numer lub adres IP)
- T: czas wypełnienia ankiety
- 1, 2, 3...: Odpowiedzi na kolejne pytania. Numery są takie same, jak w przypadku wyników zbiorczych.
Plik CSV można otworzyć w każdym arkuszu kalkulacyjnym (Excel, Calc) i tam dokonać bardziej zaawansowanej analizy wyników.Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • ILOŚĆ PYTAŃ NA STRONIE: Ilość pytań (wraz z możliwymi odpowiedziami), które ukażą się na jednej stronie podczas wypełniania ankiety. Jeżeli liczba ta będzie mniejsza od ilości pytań w ankiecie, wypełnianie ankiety będzie podzielone na etapy. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zapisania ankiety spowoduje przejście na następną stronę z pytaniami. Powyżej pytań znajdzie się informacja o numerze bieżącego pytania i ilości, jaka została do końca. Wyniki ankiety zostaną zapisane w systemie dopiero po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania.
   
 • ILOŚĆ ODPOWIEDZI OD JEDNEGO UŻYTKOWNIKA: Ta opcja spowoduje, że użytkownik, identyfikowany między innymi po adresie IP, będzie mógł wypełnić ankietę więcej niż 1 raz. Ta opcja może być przydatna, jeżeli chcesz udostępnic ankietę wielu osobom, które znajdują się w tej samej sieci, dostępnej pod jednym adresem IP.
   
 • PUBLIKUJ WYNIKI PO WYPEŁNIENIU: Odpowiedź twierdząca spowoduje, że każdy użytkownik po wypełnieniu ankiety, będzie miał możliwość zobaczenia zbiorczych wyników, a tym samym porównania swoich odpowiedzi do tych, które zostały udzielone wcześniej. Jeżeli nie wyrazisz zgody na publikację wyników, po wypełnieniu ankiety użytkownik nie będzie miał możliwości jej zobaczenia w ogóle.
   
 • PUBLIKUJ WYNIKI PRZED WYPEŁNIENIEM: Ten parametr spowoduje wyświetlenie zbiorczych wyników ankiety każdemu użytkownikowi. Nawet temu, który ankiety nie wypełniał, lub nie ma takiego zamiaru.
   
 • ZEZWÓL NA WYPEŁNIANIE ANKIET TYLKO ZALOGOWANYM: Ta opcja pozwala dopuścić do wypełnienia ankiet tylko użytkowników, którzy wcześniej założą w Twoim serwisie konto i będą zalogowani. Jeżeli wybierzesz tą opcję, a równocześnie zabronisz publikacji wyników przed wypełnieniem, ankieta będzie niewidoczna dla nie zalogowanych użytkowników.
   
 • UŻYJ KODÓW CAPTCHA DO WERYFIKACJI: Ta opcja umożliwia wstawienie kodu do przepisania z obrazka przy wypełnianiu ankiety. Pozwoli to na zabezpieczenie Twojego serwisu przed wypełnieniem ankiety przez automaty i roboty spamujące.