Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł MENU ZAAWANSOWANE
Menu zaawansowane umożliwia tworzenie list ze stronami Twojego serwisu, a także zewnętrznymi linkami. Listy mają postać drzewka o dowolnej liczbie poziomów.

Każda pozycja w menu to jeden odnośnik pod dowolny adres internetowy. Ponadto może posiadać ikonkę, która dodatkowo uatrakcyjni wygląd Twojego menu.

W panelu administracyjnym, struktura drzewka menu będzie widoczna w całości. Kliknięcie na nazwę elementu spowoduje rozwinięcie formularza edycji elementu. Ponadto, na każdym poziomie drzewka pojawi się przycisk o nazwie "Dodaj podmenu", który spowoduje ukazanie formularza dodawania nowego elementu drzewka.

Przy każdym formularzu w prawym górnym narożniku znajdziesz mały znaczek [x]. Naciśnięcie go pozwoli Ci zamknąć formularz i zrezygnować z wprowadzanych zmian.

Znaczenie poszczególnych pól formularza jest następujące:


 • TYTUŁ: Nazwa linku. Może być oczywiście inna, niż nazwa strony, na którą wskazuje.
   
 • STRONA SERWISU: Tu możesz wybrać, na którą stronę w Twoim serwisie internetowym wskaże link. Jeżeli chcesz, aby link prowadził na zewnętrzną stronę, nie wybieraj tu żadnej pozycji z listy.
   
 • STRONA ZEWNĘTRZNA: Tu możesz wpisać dowolny link do dowolnej strony internetowej. Aby link zadziałał, nie wybieraj żadnej pozycji z listy opisanej w poprzednim punkcie. Link musi zaczynać się od http:// lub https://
   
 • OTWÓRZ W NOWYM OKNIE: Zaznacz to pole, jeżeli chcesz, aby kliknięcie na link spowodowało otwarcie strony w nowym oknie przeglądarki.
   
 • IKONA: Tu możesz wstawić obrazek, który będzie ikoną pokazywaną obok linku. Jeżeli chcesz usunąć istniejącą ikonę, zaznacz pole "usuń". Oczywiście dodanie nowej ikony również spowoduje usunięcie poprzedniej.

Po uzupełnieniu formularza, naciśnij przycisk "zapisz" pod drzewkiem elementów menu.

Aby usunąć element, przejdź do jego edycji, a następnie naciśnij przycisk "usuń". Czynność ta będzie wymagała potwierdzenia. Pamiętaj, że usunięcie elementu spowoduje również usunięcie całej gałęzi, która jest za nim.

Po prawej stronie listy elementów znajdują się strzałki do przesuwania elementów. Strzałki w górę i w dół pozwalają przesunąć element w ramach danej gałęzi (danego poziomu) drzewka. Aby przenieść element wraz z podkategoriami do innej gałęzi drzewka, naciśnij przycisk [>]. W tym momencie zamiast strzałek, po prawej stronie ukażą się kropki, które pozwalają wstawić wskazaną gałąź w określone miejsce drzewka. Kliknij na jedno z pól, a gałąź zostanie przeniesiona.Moduł MENU ZAAWANSOWANE rejestruje się w systemie jako usługa menu. Usługa ta umożliwia automatyczne dodawanie nowych stron do menu. Podczas dodawania nowej strony do serwisu, można wybrać opcję dodania strony do menu. Strona zostanie wówczas dopisana na koniec listy w menu. Jeżeli jednak nie chcesz, aby edytowana właśnie instancja modułu przyjmowała nowo dodawane strony, możesz wyrejestrować usługę w panelu "System CMS".Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • POKAŻ NIEZALOGOWANYM STRONY DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU: Ta opcja umożliwia usunięcie z menu stron, które są niedostępne dla użytkownika z powodu braku zalogowania do serwisu, lub niewystarczających uprawnień.
   
 • SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ IKONY: W te pola wpisz wartości wyrażone w pixelach, które określą maksymalne rozmiary ikony. Obrazek użyty jako ikona pliku, będzie przeskalowany tak, aby jego wymiary nie przekroczyły wartości wpisanych w te pola.