Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł SZYBKI KONTAKT

Kontakt z użytkownikami Twojego serwisu jest rzeczą priorytetową. Każda szanująca się strona musi zapewnić możliwość wysłania pytania, sugestii, czy też innej wiadomości, do właściciela lub administratora. Moduł Szybki Kontakt umożliwia stworzenie na stronie prostego formularza kontaktowego, dzięki któremu użytkownicy serwisu będą mogli wysłać wiadomość poprzez e-mail.

Moduł można też połączyć wewnętrznie z innym. Dzięki temu możliwe jest umieszczenie pod aktualnością, artykułem, czy rekordem katalogu, prostego formularza umożliwiającego zadanie szybkiego pytania, lub udzielenia odpowiedzi, dotyczącej treści czytanej przez użytkownika.

Formularz można przy tym zabezpieczyć kodem obrazkowym, co uniemożliwi wykorzystanie go do wysyłania niechcianych wiadomości przez roboty internetowe.

Moduł przygotowuje prosty formularz dla użytkownika. Dokładną listę pól formularza można określić w konfiguracji instancji modułu. Użytkownik podczas wysyłania wiadomości ma możliwość ustalenia jej tematu. Mechanizm ten pozwala łatwo posegregować sobie przychodzące wiadomości. Umożliwia też rozdzielenie listów pomiędzy osoby zajmujące się konkretnymi tematami, na przykład reklamacjami, obsługą klienta czy też kontaktem z dostawcami.

Jeżeli moduł ma pracować samodzielnie, konieczne jest utworzenie co najmniej jednego tematu wiadomości, który będzie mógł być wybrany przez gościa Twojej strony. W tym celu naciśnij w górnej belce przycisk "Dodaj temat". Pojawi się formularz dodawania tematu, zawierający następujące pola:

 • TEMAT: Treść tytułu listu, który zostanie wysłany do właściciela lub administratora serwisu

  Zaznaczenie pola "zaawansowana edycja" odsłania następne kilka pól:
   
 • ODBIORCA E-MAILA: Adres odbiorcy, jeżeli jest inny niż standardowy. Jeżeli adres ustaliłeś w konfiguracji instancji modułu, możesz pozostawić to pole puste.
   
 • OPIS POLA Z TREŚCIĄ PYTANIA: Wpisz pytanie, jakie chcesz zadać gościom
   
 • OPIS POLA Z WYRAŻENIEM ZGODY: Jeżeli zaznaczyłeś opcję wyświetlenia pytania o wyrażenie zgody, wpisz treść tego pytania.


Treści pytań przepisują się na nastepne pytania, co ułatwia dodawanie nowych pytań.

Aby usunąć temat, przejdź do jego edycji, a następnie pod spodem naciśnij przycisk "usuń".

Jeżeli moduł będzie podłączony wewnętrznie do innego modułu, formularz dodawania tematu pojawi się podczas edycji danych w module nadrzędnym. Podanie tematu jest konieczne aby formuarz kontaktowy pojawił się obok treści z modułu nadrzędnego. Podaj taki temat, po którym poznasz, jakiej treści dotyczy wysyłany list, np. "Pytanie o przedmiot xxx" albo "Odpowiedź na pytanie yyy".


Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • ODBIORCA E-MAILA: Podaj tu adres e-mail, na jaki mają standardowo trafiać listy wysyłane przez formularz.
   
 • POLE Z IMIENIEM: Włącz lub wyłącz pole z pytaniem o imię i nazwisko osoby wypełniajacej.
   
 • POLE Z ADRESEM E-MAIL: Włącz lub wyłącz pole z pytaniem o adres e-mail osoby wypełniajacej.
   
 • POLE Z NUMEREM TELEFONU: Włącz lub wyłącz pole z pytaniem o numer telefonu osoby wypełniajacej.
   
 • POLE Z WYRAŻENIEM ZGODY: Włącz lub wyłącz pole z pytaniem o wyrażenie zgody
   
 • UŻYJ KODU CAPTCHA DO WERYFIKACJI: Tu masz możliwość ustalenia, czy wysłanie formularza będzie wymagało przepisania kodu z obrazka. Zalecane jest włączenie tej opcji w celu zabezpieczenia przed wysyłaniem niechcianej korespondencji przez roboty spamujące.