Dziecinnie proste tworzenie stron

Boxy

Ta część panelu umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie boxów. W systemie amp.cms, poza stronami, występują jeszcze 3 inne rodzaje elementów, które mogą być użyte w szablonie:

 • BOXY: Box to fragment Twojego serwisu, który zawiera określoną treść. Może zawierać nagłówek, stopkę i może mieć dołączoną instancję modułu. Najczęściej boxy używane są do wypełniania stałych elementów szablonu takich, jak lewa lub prawa kolumna, nagłówek czy stopka strony.
   
 • GRUPY BOXÓW: Grupa boxów do zestaw boxów ułożonych w odpowiedniej kolejności, który można wstawić do szablonu przy użyciu jednego znacznika. Dzięki temu dołożenie nowego boxa do jakiejś części Twojego serwisu, nie będzie wymagało edycji szablonu, a jedynie szybkiego i prostego kliknięcia w konfiguracji grupy.
   
 • RUCHOME BOXY: Ten mechanizm umożliwia wstawienie w określone miejsce szablonu boxa lub grupy boxów zależnie od wybranej przez użytkownika strony. Daje to nieograniczone wprost możliwości rekonfiguracji szablonu, który może bardzo znacznie zmienić swój wygląd dla każdej podstrony serwisu.

Zasady obsługi panelu boxów nie różnią się zbytnio od obsługi panelu stron. Aby dodać nowy element, kliknij w górnej części przycisk "Dodaj nowy....". Aby przełączyć się na jedną z trzech części tego panelu, wybierz odpowiednią część poprzez kliknięcie stosownego przycisku.

W każdym z trzech rodzajów boxów musisz podać znacznik, który zostanie użyty w celu wstawienia tego boxa do szablonu. Znacznik powinien, w miarę możliwości, składać się z samych liter. Nie zaczynaj go od cyfry i nie używaj spacji, czy też innych znaków interpunkcyjnych, ani polskich liter.


W celu dodania lub edycji boxa, należy wypełnić formularz. Poszczególne pola formularza mają następujące znaczenie:

 • TYTUŁ: Tu podajesz tytuł boxa we wszystkich dostępnych w serwisie językach
   
 • ZNACZNIK: Do tego pola wpisz znacznik, który umieściłeś wcześniej w szablonie w celu wstawienia tego boxa. Jeżeli ten box ma być częścią grupy boxów, lub ma być uruchamiany poprzez ruchomy box, w to pole możesz wpisać dowolny ciąg znaków.
   
 • UKŁAD STRONY: W tym miejscu możesz wybrać utworzone wcześniej układy, które zdefiniują nagłówki, stopki oraz rozmieszczenie innych elementów na stronie. To bardzo użyteczna funkcja, która pozwala w późniejszym czasie na łatwą edycję graficzną Twojego serwisu internetowego.
   
 • PLIK SKRYPTU: W to pole możesz wpisać nazwę pliku, który będzie dołączany do edytowanego właśnie boxa. Bliższe informacje o tej funkcjonalności znajdziesz w części dotyczącej zaawansowanych możliwości amp.cms. Jeżeli nie wiesz co wpisać w to pole, pozostaw je puste.
   
 • WYMAGANE LOGOWANIE: Dzięki tej funkcji możesz spowodować, że edytowany przez Ciebie box będzie dostępny tylko dla zalogowanych w serwisie gości.
   
 • TREŚĆ: Tu możesz edytować treść i wygląd Twojego boxa we wszystkich językach dostępnych w serwisie. Specjalny edytor umożliwi Ci łatwe i intuicyjne zmiany w formatowaniu wpisanego tekstu.

Poniżej formularza masz przyciski, które służą do zapisania, lub odrzucenia zmian wprowadzonych w boksie.

Naciśnięcie przycisku "Przywróć" spowoduje przywrócenie treści sprzed ostatniego zapisu, o ile taka istnieje.

Aby usunąć boxa, przejdź do formularza edycji, a następnie na dole naciśnij przycisk "usuń".

Na górnej belce znajdziesz również przycisk opisany "Dodaj niesformatowany kod". To specjalny rodzaj boxa, który służy do wstawienia dowolnego kodu, skryptu lub meta-tagu w dowolne miejsce w szablonie. Niesformatowany kod można używać tak samo, jak każdy inny box. Różnice w jego działaniu są następujące:

 • Kod nie jest objęty tagiem <div>,
 • Nie można do niego dodać instancji modułu ani układu strony,
 • Podczas edycji nie ma graficznego edytora, a jedynie proste pole do wpisania treści, co znacznie ułatwia pisanie kodu JavaScript.
Na liście boxów, taki kod będzie oznaczony czerwonym kolorem.

W celu dodania lub edycji grupy boxów, uruchom odpowiedni formularz. Poszczególne pola mają następujące znaczenie:

 • NAZWA: Tu wpisz dowolną nazwę grupy. Nazwa będzie widoczna tylko dla Ciebie.
   
 • ZNACZNIK: Do tego pola wpisz znacznik, który umieściłeś wcześniej w szablonie w celu wstawienia tej grupy. Jeżeli ta grupa ma być uruchamiana poprzez ruchomy box, w to pole możesz wpisać dowolny ciąg znaków.
   
 • ZAWARTOŚĆ GRUPY: W tym miejscu ustalisz które boxy wejdą w skład grupy. Kliknięcie na strzałki po prawej stronie pozwoli też ustalić kolejność boxów w grupie.

Aby usunąć grupę, przejdź do formularza edycji, a następnie na dole naciśnij przycisk "usuń".


W celu dodania lub edycji ruchomego boxa, uruchom odpowiedni formularz. Poszczególne pola mają następujące znaczenie:

 • NAZWA: Tu wpisz dowolną nazwę grupy. Nazwa będzie widoczna tylko dla Ciebie.
   
 • ZNACZNIK: Do tego pola wpisz znacznik, który umieściłeś wcześniej w szablonie w celu wstawienia tego boxa.
   
 • DOMYŚLNIE: Tu możesz ustalić, który box lub grupa boxów będzie wstawiona w miejsce boxa, jeżeli nie dokonasz innego wyboru.
   
 • URUCHAMIANY BOX: W tym miejscu znajduje się lista stron dostępnych w serwisie. Obok każdej z nich masz pole, w którym możesz wybrać box lub grupę boxów, która pokaże się w miejscu znacznika po wejściu na daną stronę serwisu.

Aby usunąć grupę, przejdź do formularza edycji, a następnie na dole naciśnij przycisk "usuń".