Dziecinnie proste tworzenie stron

System CMS
Ta część panelu administracyjnego zawiera informacje oraz konfigurację systemu amp.cms.

Pierwsza zakładka zawiera listę informacji, jakie daje Ci system CMS. Informacje najświeższe - nie przeczytane, będą podświetlone innym kolorem. Obok każdej informacji znajdziesz link, który pozwoli Ci przejść do odpowiedniej strony, aby zobaczyć więcej szczegółów.
Pojawienie się nowych informacji jest też sygnalizowane w górnej części panelu administracyjnego.

KONFIGURACJA - daje możliwość ustalenia sposobu korzystania z informacji. Informacje podzielone są na dwie grupy. Informacje ważne to te, które daje Ci silnik CMS i są strategiczne z punktu widzenia korzystania z systemu. Niektóre moduły również mogą dać ważne informacje.
Włączenie opcji wysyłania e-maila spowoduje, że przy każdym pojawieniu się nowej informacji, zostanie wysłany e-mail pod adres ustalony jako adres zwrotny w części Komunikacja. Tu także ma zastosowanie ustawienie pokazywania informacji ważnych oraz wszystkich.

USŁUGI - Jest to system komunikacji pomiędzy modułami. Na liście wymienione są moduły, które zarejestrowały się w systemie jako usługa konkretnego typu.
W tej części panelu masz możliwość usunięcia usługi. Ta czynność oznacza, że dana instancja modułu nie będzie wykonywała dodatkowych czynności powiązanych ze swoją usługą. Zwróć jednak szczególną uwagę, że wyrejestrowanie usługi jest nieodwracalne.

ZADANIA CYKLICZNE - ta część panelu będzie potrzebna, jeżeli chcesz korzystać z zadań cyklicznych (CRON) w Twoim serwisie. Aby rozpocząć pracę z cron-em, należy włączyć go na Twoim serwerze. W tym celu dodaj zadanie polegające na uruchomieniu skryptu pod adresem:
http:// Twoja-domena /cron. php
W panelu Twojego CMS-a możesz ustalić minimalny czas między kolejnymi uruchomieniami konkretnych zadań, a dzięki temu ten czas stanie się niezależny od częstotliwości uruchomienia samego zadania cron na serwerze. Zwróć jednak uwagę, że minimialny rzeczywisty czas może być ustalony jedynie w panelu Twojego serwera.

AKTUALIZACJA - pozwoli Ci uaktualnić Twój CMS do najnowszej wersji. O fakcie wydania nowej wersji zostaniesz poinformowany przez system CMS. W takim przypadku należy przejść do tej zakładki, a następnie nacisnąć przycisk "Zaktualizuj".