Dziecinnie proste tworzenie stron

Pierwsze kroki

Aby sprawnie poruszać się po panelu administracyjnym, przeczytaj ten krótki opis jego podstawowych elementów.

Dostęp do panelu administracyjnego usyskuje się poprzez dopisanie słowa 'admin' do adresu strony internetowej w pasku adresu przeglądarki:


http : // adres_strony / admin
 

Każda strona panelu składa się z kilku elementów, na które trzeba zwrócić uwagę.

1. Po lewej stronie widoczne będzie menu administracyjne. Jest podzielone na 3 grupy.

2. w lewym górnym rogu będzie widoczny pasek nawigacyjny. Pozwoli Ci on szybko zorientować się, w którym miejscu panelu aktualnie się znajdujesz.

3. Nad treścią znajduje się tytuł strony, a obok niego dodatkowe opcje, lub podstrony do wyboru. Kliknięcie na pomarańczowy przysk obok nazwy spowoduje przejście do instrukcji obsługi opisującej dany fragment panelu administracyjnego.

4. W górnym prawym rogu znajdziesz ikonę podglądu. Kliknięcie na nią spowoduje otwarcie okienka, na którym zobaczysz rozpisany układ całego szablonu. Korzystając z tej funkcji możesz łatwo przenieść się do edycji określonego fragmentu Twojej strony.

5. Kliknięcie na ikonę informacji powoduje przejście do strony, na której dostępne są komunikaty administracyjne systemu amp.cms.

6. Przycisk "Twoja strona" służy do szybkiego przejścia do Twojej strony bez konieczności wpisywania adresu do przeglądarki..


Na każdej liście elementów (stron, boxów, szablonów itp) mamy umieszczone podstawowe informacje o elemencie. Po prawej stronie, w kolumnie "Edytuj" , znajduje się ikonka:

Po jej kliknięciu przechodzi się do edycji danego elementu.

Pod każdym formularzem służącym do wypełniania danych, znajdują się ikony przycisków. Ich znaczenie jest następujące:
 

zapisz Ten przycisk spowoduje zapisanie danych z formularza. Po zapisaniu pozostaniesz na stronie, którą właśnie edytujesz.
zapisz i wróć Ten przycisk spowoduje zapisanie danych z formularza. Po zapisaniu powrócisz na stronę z listą elementów.
usuń Ten przycisk służy do usuwania elementu. Przeważnie przed usunięciem zostaniesz poproszony o potwierdzenie chęci wykonania tej czynności.
anuluj Ten przycisk cofnie Cię do listy elementów bez zapisywania zmian.
przenieś na początek Ten przycisk pozwala przenieść wybrane elementy na początek listy.
podgląd Ten przycisk służy do wyświetlenia podglądu elementu.
odśwież Przy pomocy tego przycisku możesz odświeżyć zawartość elementu po dokonaniu zmian.
przywróć Ten przycisk spowoduje, że w miejsce obecnej treści zostanie przywrócona treść sprzed ostatniego zapisu.
zobacz stronę Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki zawierającego wybraną stronę Twojego serwisu.

Dodawanie elementów w panelu amp.cms wymaga przeważnie kliknięcia na link "Dodaj...", znajdujący się w górnej części strony. Usuwanie elementów osiąga się poprzez przejście do ich edycji i naciśnięcie ikony "usuń". Czynność usuwania każdorazowo wymaga potwierdzenia.

W wielu miejscach w momencie zapisywania treści, tworzona jest automatycznie kopia bezpieczeństwa. Gdyby okazało się, że z jakichś powodów Twoje najnowsze zmiany źle się zapisały, albo też okazało się, że przez przypadek skasowałeś sobie ważną część treści, możesz przywrócić poprzednio zapisaną treść poprzez naciśnięcie przycisku "Przywróć".

Niektóre formularze edycji podzielone są na zakładki w celu ułatwienia odnajdywania określonych funkcji. Przełączanie się pomiędzy podstronami możliwe jest za pomocą linków po lewej stronie formularza.

Możesz swobodnie poruszać się między zakładkami podczas edycji formularza. Pamiętaj jednak o jego zapisaniu po zakończeniu edycji.

Pamiętaj, aby po zakończeniu pracy w panelu administracyjnym, wylogować się z niego. W tym celu należy kliknąć przycisk "Wyloguj" znajdujący się w prawym górnym rogu panelu. Wylogowanie zabezpieczy Cię przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Jest to bardzo ważne zwłaszcza, gdy korzystasz z panelu w obcym miejscu, lub przy wykorzystaniu obcego komputera.

Nigdy nie podawaj nikomu swoich danych potrzebnych do zalogowania się do panelu. Jeżeli chcesz, aby ktoś poza Tobą miał możliwość wprowadzania zmian na Twojej stronie, możesz dla niego utworzyć nowe konto administracyjne, nadając mu przy tym odpowiednie uprawnienia.