Dziecinnie proste tworzenie stron

Wygląd i treść

O tym, jak będzie wyglądała Twoja strona, decyduje szablon. Jest on zupełnie niezależnym od systemu cms zestawem plików HTML oraz obrazków, stylów i innych statycznych elementów.

Amp.cms nie ma żadnych wymagań co do konstrukcji szablonu pod warunkiem, że będzie wykonany w technologii HTML, lub pochodnej. Wszystkie chwyty dozwolone: tabele, div-y, czy nawet XML. Wszystko, na co tylko pozwala technologia pisania kodu stron internetowych.

Amp.cms będzie współpracował z każdym szablonem !!!

Aby wypełnić utworzony szablon odpowiednią zawartością, należy w wybrane miejsca wstawić specjalne znaczniki. Znacznik ma postać nazwy elementu pisanej wielkimi literami, ograniczonej znakami #.

Znaczników może być dowolnie dużo. Kilka z nich ma jednak specjalne nazwy i są zarezerwowane dla wstawiania konkretnych elementów:

 • #CONTENT# - W to miejsce wstawiana jest zawartość strony, czyli treść wpisana podczas edycji strony wraz z ewentualnymi przyłączonymi do niej nagłówkami, stopkami, modułami lub dodatkowymi plikami.
   
 • #PATH# - Ten znacznik zamieniany jest na ścieżkę dostępu do katalogu z szablonem. Jeżeli wstawiasz obrazek, czy arkusz CSS i musisz poprzedzić jego nazwę bezwzględnym adresem (czyli takim, który zaczyna się od http:// ), poprzedź nazwę pliku tym właśnie znacznikiem.
   
 • #TITLE# - Tytuł strony. Jeżeli znacznik będzie użyty podczas uzupełniania treści boxa, zostanie zamieniony na tytuł boxa.
   
 • #META_TITLE# - Treść wpisana jako meta-tytuł strony.
   
 • #META_DESCRIPTION# - Opis strony dla wyszukiwarek, czyli treść, która powinna pojawić się w nagłówku strony jako meta description.
   
 • #META_KEYWORDS# - Słowa kluczowe dla wyszukiwarek, czyli treść, która powinna pojawić się w nagłówku strony jako meta keywords.

Wszystkie pozostałe znaczniki można użyć do wstawienia boxów, grup boxów, lub ruchomych boxów.

Dla pewnego i stabilnego działania systemu, nie używaj w nazwach znaczników spacji, cyfr i polskich znaków.

Podczas tworzenia strony przez system amp.cms, znaczniki będą kolejno zastępowane elementami im odpowiadającymi. Zamiast znaczników w szablonie pojawi się treść strony oraz boxy. Zwróć uwagę, że dalsze zachowanie systemu amp.cms dla strony i boxa jest dokładnie takie samo.
Wewnątrz treści strony lub boxa możesz ustalić rozmieszczenie elementów poprzez zdefiniowanie układu strony. Jeżeli tego nie zrobisz, elementy będą wstawiane kolejno, jeden pod drugim.


Treść, jaka pojawi się w miejscu znacznika wskazującego na stronę, lub box, wygląda tak, że zamiast znacznika, cms wstawi kolejno następujące fragmenty tekstowe:

 1. Tag <div> z ID utworzonym na podstawie znacznika lub tytułu.
   
 2. Układ strony, o ile jest ustalony. Układ decyduje o rozmieszczeniu dalszych elementów.
   
 3. Treść wpisana do edytora podczas dodawania lub edycji strony (boxa)
   
 4. Moduły, o ile są umieszczone
   
 5. Zewnętrzny plik, o ile jest ustalony
   
 6. Tag </div>

Tagi, którymi objęty jest każdy element strony umożliwiają łatwe dopisanie fragmentu arkusza stylów, który będzie działał tylko na dany fragment strony. Bliższe informacje na temat pisania stylu, znajdziesz w części zaawansowanej niniejszej instrukcji.